Hyppää sisältöön

Tutustu syksyn 2022 oppilaitoksille suunnattuun valikoimaamme

Aurinkoista elokuuta ja energistä syyslukukauden alkua! Kokosimme tähän uutiseen lajitellusti syksyn pelit, kouluvierailut, video-oppitunnit, projektirahahaut ja koulutukset. Valikoimastamme löytyy siis jälleen monenlaista kiinnostavaa ja sopivaa koulussa hyödynnettäväksi.

Kouluvierailut

Haluaisitko tunnillesi kouluvierailijan? Toteutamme kouluvierailuja sekä lähi- että etävierailuina. Varatessasi lähivierailua, tarkistathan, että hankkeen kouluvierailut ovat saatavilla paikkakunnallesi. Etävierailut ovat tarjolla ympäri Suomen.

Kouluvierailut yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille

Matkalla maailmankansalaiseksi -kouluvierailukokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä kouluvierailusta sekä materiaaleista yhteen opettajavetoiseen tuntiin. Kokonaisuus lisää nuorten ymmärrystä globaaleista kehityskysymyksistä, kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030 -ohjelmasta niin globaalilla kuin paikallisella tasolla sekä vahvistavat heidän valmiuksiaan kasvaa aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.
Kenelle? yläkoululaiset sekä toisen asteen opiskelijat
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta.
Huom! Etävierailut ovat yksiosaisia, sillä niissä ei pystytä toteuttamaan Erätauko-keskustelukertaa. Suosittelemme etävierailun jälkeen opettajavetoista aiheeseen syventävää peliä.

#TarkkaFyrkka-kouluvierailun tavoitteena on ylivelkaantumisen tunnistaminen sekä ennaltaehkäisy. #TarkkaFyrkka-työpajassa nuoret pohtivat kouluvierailijan kanssa oman taloutensa riskejä, kuten maksuhäiriömerkinnän saamista ja velkaantumista ja sitä, miten ylivelkaantumisesta voi selvitä.
Kenelle? 9.- ja 10-luokkalaiset sekä toisen asteen opiskelijat
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä, Tampere, Oulu, Seinäjoki, Kauhajoki, Kurikka, Parkano ja Kokkola

Rauha 2030 *tulossa syyskuun lopulla
Kouluvierailuilla nuoret pääsevät pohtimaan, mitä rauha tarkoittaa, miten rauhaa voidaan ylläpitää sekä miten edistää rauhaa ja ratkoa konflikteja omassa elämässään. Tutuiksi tulevat myös Agenda 2030-toimintaohjelman tavoite 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä YK:n päätöslauselma Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250).
Kenelle? yläkoululaiset sekä toisen asteen opiskelijat

Kouluvierailut alakouluille

Agenda 2030 tutuksi -kouluvierailulla tutustutaan kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan sekä opitaan perustietoa kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä. Toiminnallinen työpaja vahvistaa nuorten valmiuksia kasvaa aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.
Kenelle? 5.–6.-luokkalaiset
Kouluvierailualueet:pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta.

Digitaaliset pelit

Seppo-pelien pelaaminen onnistuu älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Pelin ohjaajalle suosittelemme laitteeksi tietokonetta. Kaikki pelit ovat tilaajille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla Seppo-lisenssiä entuudestaan. Osa peleistä on saatavilla myös eri kieliversioina.

Pelit yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille

Pikamuodista hitaaseen -peli on syksyn uutuus. Peli tarjoaa ajankohtaista tietoa pikamuodin ympäristöongelmista, ihmisoikeusloukkauksista sekä kiertotaloudesta. Vaikka aihe on vakava, pelin tarkoitus ei ole lannistaa. Tulevaisuudessa on toivoa ja pelaajat pääsevät pohtimaan, miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun.
Kenelle? yläkoulut ja 2.asteen oppilaitokset

Agenda 2030 -pelit  johdattavat yläkoululaiset ja 2. asteen opiskelijat tutustumaan kestävän kehityksen toimintaohjelmaan solidaarisuuden, ihmisarvoisen työn ja taloudellisen tasa-arvon näkökulmista. Neljä peliä ovat tilattavissa erikseen.
Kenelle? yläkoulut ja 2.asteen oppilaitokset

Työelämän pelisäännöt -pelissä nuoret tutustuvat työelämään liittyviin pelisääntöihin ja työelämää muuttaviin tekijöihin. Pelissä liikutaan ysiluokkalaisen tasoisesti sekä työelämän konkreettisissa taidoissa että yhteiskunnallisessa ulottuvuudessa.
Kenelle? 9.luokkalaiset

Tehtävä: Maa on digitaalinen peli, joka tarjoaa helpon tavan keskustella kestävän kehityksen eli toimintaohjelma Agenda2030 tavoitteista nuorten kanssa sekä globaalisti että paikallisella tasolla. Pelin ovat suunnitelleet nuoret Suomesta, Ruotsista ja Islannista.
Kenelle? yläkoulut ja 2.asteen oppilaitokset

#verottaako-pelin tehtävissä pohditaan muun muassa, miksi veroja maksetaan ja mihin kaikkeen veroja käytetään, mitä veroja Suomessa kerätään sekä mitä progressiivinen verotus tarkoittaa.
Kenelle? 9. luokkalaiset ja 2. asteen oppilaitokset

Energiamaailma-peli käsittelee energiaa ja energia-alaa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Peli johdattaa nuoret pohtimaan kestäviä energiaratkaisuja, energiankulutusta, energia-alaa kestävän tulevaisuuden rakentajana sekä opiskelu- ja uramahdollisuuksia.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli käsittelee monipuolisesti saamelaisten historiaa, ja vie nuoret pohtimaan tämän päivän saamelaisuutta. Tehtävät käsittelevät muun muassa saamen kieliä, elinkeinoja, saamenpukua sekä kulttuurista omimista. Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa. Pelistä on saatavilla myös etäversio.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Tunne Eurooppa -pelissä tutustutaan muun muassa EU:n arvoihin, tavoitteisiin, toimielimiin ja päätöksentekoon. Peli on tarjolla suomenkielisen version lisäksi englanniksi (Know Your Europe) ja ruotsiksi (Känn Europa), jotka ovat erikseen tilattavissa sivuiltamme. Eri kieliversioissa EU-tietämyksen kasvattamisen lisäksi nuoret voivat harjoitella esimerkiksi englannin tai ruotsin kielen ääntämistä tai kirjoittamista. Suomenkielisestä pelistä on tarjolla etäpeliversio, joka sopii myös yksinpelattavaksi.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Tie tekijänoikeuteen -pelissä nuoret oppivat tekijänoikeuksista innostavalla tavalla ja samalla ymmärrys luovia aloja kohtaan kasvaa. Pelaaja saa valita, mitä pelipolkua hän etenee ja vastaantulevat esimerkit voivat koskettaa nuoria jo nyt, mikäli nuori julkaisee omaa materiaalia esimerkiksi sosiaalisen median eri kanavissa.  Pelistä on saatavilla myös ruotsinkielinen versio.
Kenelle? Yläkoulut ja 2. asteen oppilaitokset

Pelit alakouluille

Pieni peli saamelaisuudesta -pelissä tutustutaan saamelaisiin ja saamelaiseen kulttuuriin selkokielisten pelitehtävien avulla. Tehtävät käsittelevät esimerkiksi saamelaisaluetta, historiaa, kieliä, saamenkielisiä lasten ohjelmia, saamenpukua ja saamelaismusiikkia. Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.
Kenelle? Erityisesti alakoulujen 4.– 6. luokat

Päästä pyörällä -pelissä sukelletaan suoraan pään sisälle, opetellaan hellimään omia aivoja ja motivoidutaan käyttämään pyöräilykypärää. Aivovammaliiton kanssa kehitetty peli pelillistää aivotietoutta. Pelillisyyden avulla pyritään kasvattamaan oppilaiden mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota aiheeseen.
Kenelle? Erityisesti alakoulujen 5.- ja 6. luokat

Maaliin! -projektipeli johdattelee projektin toteuttamisen eri vaiheisiin. Nimestään huolimatta Maaliin! ei ole perinteinen peli, vaan työkalu projektin suunnittelun ja toteuttamisen tueksi: peli tukee projektirahan hakemista. Maaliin!-projektipelin avulla projektisuunnitelma syntyy helpommin ja tuenhakulomakkeen täyttö on vaivattomampaa.

Video-oppitunnit

Video-oppitunnit saamelaiskulttuurista

Tutustutaan saamelaiskulttuuriin -video-oppitunti johdattelee kulttuurin peruskysymyksiin siitä, keitä saamelaiset ovat, mitkä ovat saamelaisten perinteiset elinkeinot, millaista saamelaismusiikki on ja miltä saamenpuvut näyttävät. Oppitunnin pituus on noin 45 minuuttia. Kenelle? 4.–9.-luokkalaisille sekä toisen asteen oppilaille johdantona teemaan.

Saamen kielet ja kansa -videossa opitaan muun muassa saamelaisista, saamelaisten kotiseutualueesta ja saamen kielistä. Videossa pääsee tutustumaan myös saamelaisnuorten elämään ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toimintaan. Oppitunnin pituus on noin 60 minuuttia. Kenelle?  Yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Ihmisoikeudet ja alkuperäiskansa -video käsittelee saamelaisia alkuperäiskansana, alkuperäiskansojen oikeuksia, sulauttamispolitiikkaa sekä kulttuurista omimista. Oppitunnin pituus on noin 75 minuuttia.
Kenelle? Toisen asteen oppitunneille. Se sopii hyvin käytettäväksi aiheeseen syventymiseen esimerkiksi Perustietoa saamelaiskulttuurista tai Saamen kielet ja kansa -videoiden katsomisen jälkeen.

Koulutukset

Kulttuurien koulu on opettajille suunnattu maksuton koulutussarja, joka tarjoaa tietoa ajankohtaisista saamelais- ja romanikysymyksistä sekä vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen identiteetistä. Kouluttajina toimivat saamelais- ja romaniasioiden asiantuntijat, ja keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia. Koulutuksessa opettaja kokeilee menetelmiä oman ryhmänsä kanssa ja saa valmiuksia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen sekä nuoren kulttuurisen identiteetin tukemiseen

Syksyn 2022 koulutukset:
– Helsingin lähikoulutus (Specian toimistossa) ti 30.8. ja ke 21.9. klo 9-15
– ti 13.9. ja ke 5.10. klo 9-15
– to 6.10. ja to 3.11. klo 9-15 (ilmoittaudu mukaan tästä)

Mahis-koulutukset koulun aikuisille:

Fragile – Särkyvää -koulutus 11.10.2022 klo 9–17, Tampere

Fragile-koulutuspäivän aikana sukelletaan tunne- ja kehotietoisuuden maailmaan luovien menetelmien avulla. Koulutuksesta saat oman kokemuksen harjoitteista ja uskallusta niiden käyttöön nuorten kanssa. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille nuorten parissa toimiville ohjaajille.

Fragile-jatkokoulutus 9.11.2022 klo 9–17, Jyväskylä / 15.11.2022 klo 9–17, Helsinki

Fragile-jatkokoulutuspäivän aikana syvennytään erityisesti nuorten ryhmien kanssa käytettäviin, vuorovaikutusta vahvistaviin menetelmiin. Maksuton koulutus sopii kaikille aikuisille, jotka kaipaavat lisää varmuutta taidelähtöisten keho- ja tunnetietoisuusharjoitusten ohjaamiseen.

Projektirahahaut

Meidän Eurooppa
Meidän Eurooppa -hankkeessa toteutetaan nuorten Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä projekteja. Nuoret voivat hakea projektirahaa, jonka avulla he toteuttavat itse ideoimansa Eurooppaan tai EU:in liittyvän projektin, esimerkiksi tapahtuman, ekskursion, työpajan tai haastekampanjan. Projektirahaa voivat hakea 13–25-vuotiaat nuoret. Haku on auki 18.2.–31.11.2022

Intoa projektista
Intoa projektista -toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista toimijuutta ja luoda mahdollisuuksia nuorille tärkeän aiheen käsittelyyn ja keskusteluun projektin avulla. Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret voivat ryhmänä hakea  tukea oman projektinsa toteuttamiseen. Teemat: talous- ja yrittäjyystaidot, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus, luokan yhteishenki ja hyvinvointi.

Materiaalit

Nettisivujemme Materiaalit nuorten kanssa työskentelyyn -osiosta löytyy paljon valmiita työpajamateriaaleja ja erilaisia harjoituksia, jotka ovat vapaasti oppilaitosten käytettävissä. Meiltä löytyy myös laaja valikoima aamunavauksia, joista löytyy sopivia tekstejä hyödynnettäväksi läpi lukuvuoden!

Tilausten tekeminen

Kaikki oppilaitoksille suunnatut palvelumme löytyvät kootusti myös Opettajille ja ohjaajille -sivun kautta. Tilauksen tekeminen onnistuu täyttämällä lomake sivuillamme. Huomioithan, että pystymme tarjoamaan kouluvierailuja aina vain rajatun määrän tietylle alueelle, joten vierailuja tilatessa kannattaa toimia nopeasti!