Hyppää sisältöön

Sukellus saamelaiskulttuuriin (di/ds)

Sukellus saamelaiskulttuuriin -digipeli tutustuttaa nuoret saamelaisuuteen niin historian kuin nykypäivän ilmiöiden ja henkilöiden kautta. Pelitehtävät käsittelevät muun muassa saamen kieliä, elinkeinoja, saamenpukua, alkuperäiskansoja sekä kulttuurista omimista.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Huom! Nuorten Akatemian mobiilipelit on suunniteltu ensisijaisesti pelattavaksi pareittain tai pienryhmissä. Tästä pelistä on lisäksi saatavilla etäpeliversio, jonka pelaaminen onnistuu myös ilman pelikaveria.

Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja se on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Kesto: noin 60 min
Kohderyhmä: yläkoulut ja toinen aste.

TILAA TÄSTÄ


Buokčal sámekultuvrii -speallu

Buokčal sámekultuvrii -spealus oahpásmuvvat sápmelašvuhtii iešguđet geahččanguovlluid bokte. Spealu bargobihtát gieđahallet ovdamearkka dihte historjjá, otnábeaivve ihtagiid sihke olbmuid, gielaid, gávtti, kultuvrralaš rivvema ja árbevirolaš ealáhusaid. 

Speallu doaibmá Seppo-speallovuolážis. Oahppit spellet dan mobiilarusttegiin dahje dihtoriin. Spealu bagadallin doaibmá oahpaheaddji/bagadalli. Nuoraid Akademiija mobiilaspealuid sáhttá diŋgot nuvttá oahppolágádusaide ja eará nuoraid joavkkuide, ja diŋgojeaddji ii dárbbaš Seppo-liseanssa. 

Spealu leat ráhkadan ovttas Sámedikki Nuoraidráđiin, ja dat lea ollašuhtton oahpahus- ja kulturministeriija doarjagiin.

Bistu: 45-60 min
Čuozáhatjoavku: badjeskuvllat ja nubbi dássi

Diŋgo dás (skovvi suomagillii)