Hyppää sisältöön

Sukellus saamelaiskulttuuriin (su/ds)

Sukellus saamelaiskulttuuriin -oppimispeli tutustuttaa nuoret saamelaisuuteen niin historian kuin nykypäivän ilmiöiden ja henkilöiden kautta. Pelitehtävät käsittelevät muun muassa saamen kieliä, elinkeinoja, saamenpukua, alkuperäiskansoja sekä kulttuurista omimista.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Huom! Nuorten Akatemian mobiilipelit on suunniteltu ensisijaisesti pelattavaksi pareittain tai pienryhmissä. Tästä pelistä on lisäksi saatavilla etäpeliversio, jonka pelaaminen onnistuu myös ilman pelikaveria.

Kesto: noin 60 min
Kohderyhmä: yläkoulut ja toinen aste.
Teemat: saamelaiskulttuuri, saamelaisuus, saamen kieli

Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja se on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

TILAA TÄSTÄ


Buokčal sámekultuvrii -speallu

Buokčal sámekultuvrii -spealus oahpásmuvvat sápmelašvuhtii iešguđet geahččanguovlluid bokte. Spealu bargobihtát gieđahallet ovdamearkka dihte historjjá, otnábeaivve ihtagiid sihke olbmuid, gielaid, gávtti, kultuvrralaš rivvema ja árbevirolaš ealáhusaid. 

Speallu doaibmá Seppo-speallovuolážis. Oahppit spellet dan mobiilarusttegiin dahje dihtoriin. Spealu bagadallin doaibmá oahpaheaddji/bagadalli. Nuoraid Akademiija mobiilaspealuid sáhttá diŋgot nuvttá oahppolágádusaide ja eará nuoraid joavkkuide, ja diŋgojeaddji ii dárbbaš Seppo-liseanssa. 

Bistu: 45-60 min
Čuozáhatjoavku: 
badjeskuvllat ja nubbi dássi

Spealu leat ráhkadan ovttas Sámedikki Nuoraidráđiin, ja dat lea ollašuhtton oahpahus- ja kulturministeriija doarjagiin.

Diŋgo dás (skovvi suomagillii)