Hyppää sisältöön

Osallisuuden edistäminen pelien avulla

Miten nuorten osallisuutta voi edistää pelillisyyden kautta? Lue lisää pelillisistä ratkaisuistamme, yhteiskehittämisprosesseista sekä koulutuksistamme!

Pelipedagogiikka ja hyötypelit 

Nuorten Akatemia on kehittänyt lukuisia pelillisiä ratkaisuja esimerkiksi oppimisen, kasvun ja kehityksen, osallistumisen ja ryhmätoiminnan tueksi. Pelit ja pelillistämisen eri keinot tarjoavat loistavat puitteet uuden oppimiseen, kompleksisten teemojen käsittelemiseen sekä uuden tiedon käsittelyyn ja sisäistämiseen. 

Pelillisyys ei ole ainoastaan keino tehdä aiheen käsittelystä hauskempaa tai kiinnostavampaa. Pelin kontekstissa toteutuvat luontevalla tavalla monet oppimisen ja kehittymisen kannalta tärkeät prosessit, esimerkiksi 

 • uuden informaation omaksuminen 
 • vuorovaikutteisuus 
 • ongelmien ratkaiseminen 
 • kokeileminen ja 
 • kognitiivisten taitojen kehittäminen 

Hauska ja sopivassa määrin haastava peli lisää pelaajan motivaatiota valittujen teemojen käsittelemiseen. Soveltuva pelin tyyppi tai pelillinen ratkaisu valitaan aina toiminnan tavoitteiden mukaisesti.
 
Käytännössä toteutus voi olla esimerkiksi  

 • digitaalinen peli 
 • pakopeli 
 • pöytäpeli, esim. lautapeli, korttipeli tai pöytäroolipeli 
 • pelillistetty työpaja, jossa pelillisiä elementtejä hyödynnetään muiden toiminnallisten menetelmien tukena 

Tekniikan akateemisiin aloihin tutustuminen TEK Lab -pakopelin avulla 

Työelämän tarkastelua hyvinvoinnin näkökulmasta Mielellään töissä -digipelillä


Yhteiskehittäminen 

Pedagogisen pelin kehittäminen on palvelumuotoiluprosessi, jonka lähtökohtina toimivat nuorten sekä kumppaneidemme tarpeet. Pelien suunnittelu yhteiskehittämällä varmistaa niiden käyttäjälähtöisyyden ja mahdollistaa usein luovempia ratkaisuja, kuin pienen tiimin keskenään toteuttama suunnitteluprosessi.

Nuorten Akatemian oma NA Pelilabra on pelien yhteiskehittämisen malli, jossa nuoret ja nuorten parissa toimivat ammattilaiset osallistuvat pedagogisen tai hyötypelin konseptointiin, tai jopa kehittämiseen valmiiksi peliksi asti. Nuoret voivat olla osallisina pelien kehittämisessä monissa eri rooleissa: pelisuunnittelijoina, tuottamassa aineistoa pelin sisältöjen pohjalle, suunnittelemassa tiettyjä pelin elementtejä ja sisältöjä sekä pelitestaajina. 

Pelillisyyttä voidaan käyttää hyväksi myös silloin, kun nuoret halutaan mukaan johonkin muuhun kehittämisprosessiin, esimerkiksi palveluiden muotoiluun tai järjestön toiminnan kehittämiseen, tai kun nuoria halutaan kuulla jostakin aiheesta. Tällöin pelillisyyttä käytetään tekemään aiheesta nuorille helpommin lähestyttävää sekä osallistumisen, yhteistyöskentelyn ja itseilmaisun tukemiseksi tai prosessin selkeyttämiseksi.

Käytännön toteutukset voivat olla digitaalisia, analogisia tai yhdistelmä näitä toteutustapoja. Nuorten Akatemia on havainnut pelillistetyt työpajat hyväksi keinoksi osallistaa nuoria kehittämiseen ja päätöksentekoon. Näistä toteutuksista olemme saaneet myös erityisen hyvää palautetta nuorilta ja kumppaneiltamme. 
 

Koulutukset 

Tarjoamme nuorten parissa toimiville organisaatioille ja ammattilaisille koulutusta pelien ja pelillisyyden hyödyntämisestä omassa työssään. Koulutuksista osallistujat saavat niin teoriaa kuin käytännön esimerkkejä ja konkreettisia työkaluja työnsä tueksi. 

Koulutuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi 

 • Pelipedagogiikkaa 
 • Hyöty- ja oppimispelien kehittämistä 
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamista pelien avulla 
 • Pelien ja pelillisyyden hyödyntämistä nuorten ryhmätoiminnassa 

Räätälöimme koulutukset tilaajan tarpeiden mukaan. 

Lisätietoja

Hymyilevä Sonja Hämäläinen


Sonja Hämäläinen, projektipäällikkö
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi
p. 050 560 1674