Hyppää sisältöön

3 Osallisuussuunnitelma ja strategiatyö

Vaikutatko työsi kautta nuorten elämään ja elinympäristöön? Kuuluuko työhösi nuorten kuuleminen ja nuorten osallistumisen organisointi, tai voisiko kuulua tulevaisuudessa? Tuntuuko, että nuorten osallisuudesta ja sen tukemisesta olisi hyvä tietää enemmän? 

Nuorten Akatemian Osallisuuskoulutuksissa saat tietoa ja käytännön välineitä nuorten osallisuuden monipuoliseen ymmärtämiseen, osallisuuden tukemiseen ja nuorten kanssa toimimisen kehittämiseen organisaatiossasi. Koulutukset sopivat valtionhallinnossa, hyvinvointialueilla, kunnissa, järjestöissä jne. työskenteleville työntekijöille, asiantuntijoille ja päättävässä asemassa oleville henkilöille. 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää tapoja kuulla nuoria ja tehdä organisaationa yhteistyötä nuorten kanssa, ja synnyttää organisaatioonne pysyvää yhteiskehittämisen systematiikkaa ja kulttuuria. 

Mitä Osallisuussuunnitelma ja strategiatyö -kurssi sisältää?

Osallisuussuunnitelma ja strategiatyö -kurssilla nuorten osallisuus viedään strategiaan, eli käytännössä esimerkiksi kunnan, hyvinvointialueen tai ministeriön päivittäiseen arkeen ja johtamiseen. Käytännössä koulutuksessa luodaan nuorten (ja muidenkin kansalaisten tai asukkaiden) osallisuuden johtamiseen osallisuussuunnitelma.

Koulutuksen käytyäsi teillä on organisaationa selvää, miten nuorten (ja muiden) osallisuutta edistetään monipuolisesti, mitkä ovat tulevat käytännön toimenpiteet sekä vastuut, ja miten edistymistä seurataan. 

Koulutuksen tavoitteet: 

 • Viet nuorten (ja muidenkin) osallisuuden strategiselle tasolle ja jatkumoksi. 
 • Saat käytännön välineet osallisuuden johtamiseen, konkreettisimmillaan osallisuussuunnitelman muodossa. 

Koulutuksen toteutus ja hyödyt: 

 • Koulutuksen jälkeen sinulla on välineet toteuttaa organisaatiossanne pitkäjänteistä osallisuustyötä nuorten ja muidenkin kansalaisten tai asukkaiden hyväksi. 
 • Koulutuksessa hyödynnetään innovatiivisia toimintatapoja ja digitaalisia työkaluja. 
 • Saat Osallisuussuunnitelma-työkalun käyttöösi. 
 • Koulutus sisältää lukuisia käytännön case-esimerkkejä sekä keskustelua, vertaisoppimista ja työpajatyöskentelyä.  
 • Koulutuksen jälkeen olet osallisuuden johtaja ja kykenet hallinnoimaan osallisuustyötä organisaatiossanne. 
 • Saat digitaalisen osaamismerkin ja todistuksen suoritetusta koulutuksesta. 
 • Koulutukseen kuuluu digitaalinen ennakkomateriaali sekä ennakkotehtävä.
 • Koulutuksen käytyäsi saat käyttöösi digitaaliset materiaalit 
  rajoittamattomaksi ajaksi. 
 • Koulutus ja tapausesimerkit räätälöidään juuri sinun toimialasi ja tarpeidesi mukaan. 
 • ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!” 

Kesto: 2-3 h työpaja jakautuen kahdelle eri päivälle.
Toteutustapa: Koulutus voidaan järjestää lähikoulutuksena tilaajan omissa tiloissa tai verkossa. 

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä ja -materiaalia. Koulutuksessa voi mahdollisuuksien mukaan olla mukana vertaisoppijoita.


Ota yhteyttä ja tilaa koulutus!

Mikko Sääskilahti, kehittämispäällikkö
mikko.saaskilahti@nuortenakatemia.fi
p. 040 029 7820

Antti Ollikainen, osallisuusasiantuntija
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi
p. 050 338 4485