Hyppää sisältöön

Mikä on Nuorten Akatemia?

Edistämme nuorten osallisuutta yhteistyössä koulujen, oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Vahvistamme nuorten parissa toimivien aikuisten valmiuksia toimia nuorten kanssa ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Me Nuorten Akatemialla uskomme, että kun nuori kokee osallisuutta, hänen luottamuksensa omiin vaikutusmahdollisuuksiin, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan vahvistuu. Siksi luomme hankkeiden, projektien ja palvelumuotoilun sekä pelipedagogiikan kautta ratkaisuja, joiden avulla nuoret pääsevät vaikuttamaan itselleen merkityksellisiin asioihin.

Meillä on tiiviit kontaktit koulumaailmaan sekä nuorten vapaa-ajan toimintaan. Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus ja osaaminen osallistavista työtavoista sekä laajaa fasilitointi- ja vuorovaikutusosaamista. Yhteistyössä kanssamme nuorille voidaan tarjota tekemisen paikkoja ja oppimisen kokemuksia sekä monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa organisaatioiden toimintaan.  Yhteistyömahdollisuuksista kanssamme voit lukea lisää Kumppaneille-osiosta.  

Rahoituksemme tulee hankkeista ja julkisten rahoittajien lisäksi saamme tukea myös säätiöiltä ja yrityksiltä.  

Pitkä kokemus osallisuuden edistämisestä

Nuorten Akatemia on toiminut vuodesta 1994. Tuolloin perustajina olivat valtakunnalliset nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Nuorten Akatemian toiminnan haluttiin tavoittavan ne nuoret, jotka jäivät järjestö- ja harrastustoiminnan ulkopuolelle. Toimintamme ydin on yhä taata, että kaikilla nuorilla on yhteys itsensä kannalta merkityksellisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tunne oman elämänsä hallittavuudesta.

Nuorten Akatemian hallitus 2024

Hallitus koostuu jäsenjärjestöjemme edustajista ja se ohjaa Nuorten Akatemian toimintaa.

Jari Pulkkinen, puheenjohtaja
Joonas Autio, Nuorisoseurat
Anton Hietsilta,
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
Eila Kauppinen,
tutkimusjohtaja
Satu Salo-Jouppila,
Partio
Marika Taskinen,
yrittäjä

Nuorten Akatemian strategia

Tutustu strategiaamme ja tärkeimpiin tehtäviimme tarkemmin.

Strategia 2023