Hyppää sisältöön

Amengo skoola – Meidän koulumme

Romanit kohtaavat paljon vihapuhetta ja syrjintää yhteiskunnassamme. Vaikka romanit ovat asuneet Suomessa jo 500 vuoden ajan on kulttuuri yhä mysteeri valtaväestölle eikä koulussa opita romanikulttuurista juuri mitään. Amengo skoola -hankkeen tavoitteena on lisätä romanitietoutta kouluissa toiminnallisten harjoitusten kautta.

Vuoden mittaisen Amengo skoola -hankkeen tavoitteena on lisätä yläkoulujen ja 2. asteen opettajien sekä oppilaiden tietoa romanikulttuurista ja romanien asemasta nykypäivän Suomessa. Hankkeessa tuotetaan ajantasaista, romanien itsensä määrittelemää tietoa ja oppimateriaalia väestöstään sekä kulttuuristaan. Pidemmällä aikavälillä hankkeella pyritään lisäämään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa, erityisesti romaniväestön keskuudessa. Hankkeella edistetään myös romanivähemmistöjen sekä pääväestön yhteyksiä ja rikastutetaan yhdessäoloa kouluyhteisössä.

Hankkeessa tuotetaan:

  • Menetelmäpakka
  • Opettajan lisämateriaali
  • Videoita ja valokuvapaketti romaninuorista ja -kulttuurista

Hankkeessa kehitettävä romanikulttuuria käsittelevä menetelmäpakka tuotetaan yhdessä romaninuorten kanssa. Nuoret ideoivat pakan harjoituksia, jotka käsittelevät esimerkiksi historiaa, nykypäivän ilmiöitä, romanikieltä, tapakulttuuria, musiikkia ja vaatetusta sekä koruja. Pakan kylkeen tuotetaan romaninuorista ja -kulttuurista laadukas valokuvasarja, joka jää oppilaitosten käyttöön myös hankkeen päätyttyä.

Menetelmäpakka koostuu noin 20 toiminnallisesta harjoituksesta. Harjoitusten ohjeistukset kirjoitetaan selkeään muotoon, jotta aiheeseen perehtymättömän opettajankin on mahdollisimman helppo ottaa ne käyttöönsä. Harjoituksia yhdistelemällä opettaja voi itsenäisesti ohjata romani- ja vähemmistökulttuuria käsittelevän oppitunnin avauksen, kokonaisen oppitunnin tai pidemmän oppituntisarjan luokalleen.

Toiminnallisten harjoitusten kautta nuoret tutustuvat aiheeseen esimerkiksi erilaisia tekstejä, videoita tai kuvia tutkien tai keskustellen luokkakavereiden kanssa. Harjoitukset tukevat myös medialuku- ja dialogitaidon sekä kriittisen ajattelun kehittymistä ja niiden kautta voi käsitellä myös muita vähemmistökulttuureita.

Amengo skoola on suomen romanikieltä, ja se tarkoittaa meidän koulumme. Hanketta toteutetaan yhdessä Suomen Romaniyhdistyksen kanssa, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hymyilevä Ulla Saalasti

Lisätietoja:

Ulla Saalasti, projektipäällikkö
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi
040 567 4203