Hyppää sisältöön

Vainua viherpesu

Vainua viherpesu -hankkeessa tuotetaan opettajille ja kasvattajille opas sekä pakopelin sisältäviä kouluvierailuja avuksi nuorten media- ja mainoslukutaidon kehittämiseen ja viherpesuaiheen käsittelyyn. Kouluvierailut pääkaupunkiseudulla, Turussa, Oulussa ja Joensuussa sekä viherpesuteemainen opas tulevat tilattavaksi syksyllä 2023.

Nuoret haluavat kuluttaa kestävämmin, mutta organisaatioiden vastuullisuusväittämien arvioiminen voi olla hankalaa – perustuvatko väittämät vastuullisuudesta todellisiin käytäntöihin vai ovatko ne vain viherpesua? Vastuullisuusväittämien arvioiminen vaatii medialukutaitoa, jonka kehittäminen on kirjattu myös opetussuunnitelmiin. Vainua viherpesu -hankkeen tarkoituksena on luoda opettajille ja kasvattajille ajankohtaisia työkaluja nuorten kriittisen media- ja mainoslukutaidon kehittämiseen ja kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn etenkin viherpesun näkökulmasta. Hankkeen tuotosten kautta nuorten medialukutaito ja ymmärrys viherpesusta kehittyy.

Hankkeessa toteutetaan viherpesuteemainen pakopeli ja opas, jotka opettajat ja kasvattajat voivat tilata itselleen käyttöön. Pakopelit järjestetään kouluvierailuina, joissa koulutetut vierailijat vetävät ryhmälle pakopelin ja siihen liittyvän loppukeskustelun. Peliä pelaamalla nuoret pääsevät pohtimaan viherpesuun liittyviä aiheita erilaisten tehtävien avulla. Pakopelin tarkoituksena on tarjota kouluille ja oppilaitoksille väline käsitellä hankalaksi koettua aihetta uudella, nuoria innostavalla menetelmällä. Kouluvierailut ovat suunnattu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Kouluvierailuita järjestetään pääkaupunkiseudulla, Turussa, Oulussa ja Joensuussa.

Hankkeessa tuotosten eteen työskennellään yhteiskehittämisen periaattein. Hankkeen alussa toteutetaan opettajille suunnattu tarvekartoitus, jonka avulla pyritään selvittämään, mitä tietoa ja millaisia menetelmiä opettajat ja kasvattajat kaipaava opetuksen tuoksi käsitellessään viherpesua. Nuoret puolestaan ovat kokonaisvaltaisesti mukana pakopelin toteutuksessa niin kehittämisvaiheessa, testausvaiheessa kuin myös arviointivaiheessa.

Vainua viherpesu -hanke toteutetaan Nuorten Akatemian, Eetin ja Taksvärkin yhteistyönä. Nuorten Akatemia toimii hankkeessa yhteiskehittämisen ja pelipedagogiikan asiantuntijana. Eetti ja Taksvärkki toimivat hankkeen kestävän kehityksen kasvatuksen asiantuntijoina.

Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana ja sitä rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Wihurin säätiö.

Hymyilevä Sonja Hämäläinen

Lisätietoja hankkeesta antaa

Sonja Hämäläinen, projektipäällikkö
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi
050 560 1674