Hyppää sisältöön

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio on koordinaatiohanke, joka tukee lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoa edistäviä kehittämishankkeita.

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio on osa Euroopan sosiaalirahaston (ERS+) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaa. Koordinaatiohankkeen tavoitteena on varmistaa, että rahoituksesta kiinnostuneet ja rahoituksen saaneet hankkeet saavat tukea niin rahoitusvaiheeseen kuin hankkeen toteutukseenkin.

 Hanke sisältää:

  • Rahoitusta hakevien ja rahoitusta saaneiden hankkeiden tukemista
    työpajojen ja tilaisuuksien, neuvonnan ja sparraamisen sekä materiaalien avulla.
  • Vaikutusten arviointiin soveltuvien työkalujen kehittämistä erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseksi.
  • Tuloksista viestimistä eri viranomaisille, kuten kunnille, hyvinvointialueille ja ministeriöille.

Hankkeen päätoteuttajana on SOS-Lapsikylä ja osatoteuttajina Nuorten Akatemia sekä Opetushallitus.

Vuoden 2023 maaliskuussa käynnistynyt koordinaatiohanke edistää lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kehittää vaikutusten arviointia niihin liittyen. Hankkeessa hyödynnetään SOS-Lapsikylän ja Nuorten Akatemian strategisiin teemoihin ja kohderyhmiin sekä vaikutusten arviointiin liittyvää osaamista ja Opetushallituksen asiantuntemusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueilla.

Lisätietoja ESR-hankerahoituksesta, hakuinfoista ja muista tulevista tapahtumistasivustolta www.osallisuudenkoordinaatio.fi sekä rakennerahastojen sivuilta www.rakennerahastot.fi

Euroopan unionin osarahoittama
Urho Uusitalo istuu ja hymyilee

Lisätietoja:

Urpo Uusitalo
Kumppanuuspäällikkö
urpo.uusitalo@nuortenakatemia.fi
040 099 5546

Hymyilevä Antti OllikainenAntti Ollikainen
Osallisuusasiantuntija
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi
050 338 4485