Hyppää sisältöön

Yhteinen Agenda

Yhteinen Agenda on kaksivuotinen globaalikasvatushanke, joka tutustuttaa nuoret laajasti Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteisiin video-oppituntien, oppimispelien ja erilaisten harjoitusten kautta. Hankkeessa nuoria kannustetaan kriittiseen ajatteluun ja kunnioittavaan keskusteluun elämyksellisten opetusmenetelmien kautta. Hanke on suunnattu 5.–9.-luokkalaisille sekä toisella asteella opiskeleville nuorille.

Syksyllä 2022 toteutetussa valtakunnallisessa nuorten kuulemisessa nousi esille, että nuoret kokevat ilmastonmuutoksen ja luonnon säilyttämisen olevan tärkein ratkaistava haaste Suomessa. Myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttaminen huolestuttaa nuoria. Tuoreessa Heidi Henrikssonin väitöskirjassa kävi taas ilmi, että oppilaat toivovat keskustelua ja reflektiota globaaleista kysymyksistä, ennemmin kuin valmiita vastauksia aiheesta.

Yhteinen Agenda -hankkeen tavoitteina on vahvistaa lasten ja nuorten tietoa sekä ymmärrystä kestävän kehityksen tavoitteista ja siitä, kuinka 17 tavoitetta kytkeytyy toisiinsa. Hankkeen avulla halutaan vahvistaa nuorten maailmankansalaisen taitoja erityisesti dialogi-, vaikuttamis- ja tulevaisuustaitoja. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opettajien kykyä käsitellä Agenda 2030 -tavoitteita lasten ja nuorten kanssa.

Hankkeessa tuotetuissa oppimateriaaleissa käsitellään erityisesti seuraavia kestävän kehityksen teemoja: yhteistyö ja kumppanuus, ihmisarvoinen työ, tulevaisuustaidot, rauha sekä eriarvoisuus. Lisäksi oppimateriaalien kautta vahvistetaan nuorten ymmärrystä Agenda 2030 -tavoitteista yleisesti.

Hankkeen puitteissa:

  • tuotamme kolme video-oppituntia: perustietoa Agenda 2030 -toimintaohjelmasta, ihmisarvoinen työ, tulevaisuustiedot
  • tuotamme sisältöjä ihmisarvoisesta työstä ja työntekijän oikeuksista Opopassiin
  • tuotamme oppimispelin kumppanuudesta ja yhteistyöstä
  • käännämme Matkalla kestävään tulevaisuuteen -pelin pohjoissaameksi ja ruotsiksi
  • teemme aamunavauksia

Hankkeen kumppanit ovat Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus (SASK), Josko-suunnittelijakollektiivi, Suomen Romaniyhdistys ry ja Opopassi. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö.

Hymyilevä Niina Salmi


Lisätietoja:

Niina Salmi, kehittämispäällikkö
niina.salmi@nuortenakatemia.fi
050 464 5559