Hyppää sisältöön

Myötätuntokeskustelut

Myötätuntokeskustelujen tavoitteena on edistää toista kunnioittavaa keskustelukulttuuria ja samalla luoda turvallisuutta kouluihin. Lukuvuoden 2024–2025 aikana järjestämme 50 Myötätuntokeskustelua eli kouluvierailua, jotka pyrkivät parantamaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja kouluissa. Hanke on suunnattu yläkouluille.

Myötätuntotaidot sekä myötätuntoisemman keskustelukulttuurin ylläpitäminen ja edistäminen vahvistavat yhteiskunnallista turvallisuutta ja hyvinvointia. Pelastakaa Lapset ry:n julkaisussa Milloin vihaamisesta tulee maailmankuva painotetaan, että tunnetaidot, empatiakasvatus ja eri näkökulmien tarkasteleminen yhtä aikaa toimivat vastavoimana vihamielisyydelle ja mustavalkoisille, ennakkoluuloisille ajatusmalleille.

Myötätuntokeskustelut sisältävät toiminnallisia harjoituksia, joissa harjoitellaan muut huomioivaa keskustelukulttuuria ja eri näkökulmien sietämistä. Niissä tartutaan ajankohtaisiin teemoihin ja harjoitellaan vuorovaikutusta siten, että niin oma ääni kuin toisenkin tulee kuulluksi, ja ketään ei loukata. Samalla ymmärrys eriäviä mielipiteitä ja erilaisia ihmisiä kohtaan lisääntyy.

Keskustelujen tarkoituksena on tukea myötätunto- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja lisätä osallisuutta luokassa. Nuorten lisäksi hankkeessa kannustetaan myös opettajia ottamaan osaa keskusteluihin muun luokan kanssa! Aiheeseen koulutettu kouluvierailija ohjaa Myötätuntokeskustelut hankepaikkakunnilla, jotka vahvistuvat syksyllä 2024.

Hankkeessa:

  • koulutamme korkeakouluikäisiä nuoria kouluvierailijoiksi
  • toteutamme 50 Myötätuntokeskustelua yläkouluissa
  • tuotamme oppimateriaalia ja aamunavauksen aiheesta

Myötätuntokeskustelut rahoittaa Turvallisuuden tukisäätiö.

Hymyilevä Ulla Saalasti

Lisätietoja:

Ulla Saalasti, projektipäällikkö
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi
040 567 4203