Hyppää sisältöön

Perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen lasten ja nuorten kuuleminen

Käynnissä olevassa esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen valmistelussa selvitetään, kuinka oppimisen tukea voidaan kehittää paremmin lasten ja nuorten tarpeita vastaavaksi, oikea-aikaisemmaksi ja ennaltaehkäiseväksi. Tuen uudistuksen on määrä toteutua tämän hallituskauden aikana.

Perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen lasten ja nuorten kuulemisella varmistetaan, että lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan tuen uudistuksen valmisteluun. Samalla varmistetaan, että uudistuksen käytössä oleva tietopohja kattaa myös lasten ja nuorten näkemykset, kokemukset ja mielipiteet. Nuorten Akatemia toteuttaa kuulemisen yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen lasten ja nuorten kuuleminen toteutetaan kevään 2024 aikana. Nuorten Akatemia vastaa yläkouluikäisille suunnatuista kuulemistoimenpiteistä ja kuulemisen kokonaisuudesta, ja SOS-Lapsikylä alakouluikäisille suunnatuista toimenpiteistä. Käytännön toteutuksen muotoina kuulemisessa ovat valtakunnallisesti levitettävät työpajat ja kysely. Kyselyä levitetään kuulemisen toteuttajaorganisaatioiden verkostojen kautta sekä omilla viestintäkanavillamme.

Kuulemistoimenpiteiden tavoitteena on kerätä nuorten näkemyksiä ja kokemuksia esimerkiksi oppimisen ja opiskelun tuen tarpeista, aikuisten ja ammattilaisten tarjoamasta tuesta, tuen muodoista ja oppimista tukevista olosuhteista. Työpajoissa nuoret pääsevät käsittelemään teemoja toiminnallisesti, tuetusti ja vuorovaikutteisesti yhdessä muiden kanssa. Lasten ja nuorten kuuleminen on osa lapsivaikutusten arviointia, jonka tarkoituksena on varmistaa, että lapsen etua harkitaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Kuulemisprosessin tuloksena syntyy nuorten näkemyksiä ja mielipiteitä kokoava raportti, joka julkaistaan vuoden 2024 aikana, ja jota hyödynnetään perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen säädösvalmistelun tulevissa vaiheissa. Kuulemisen tuloksia on mahdollista käsitellä myös oppilaiden kanssa.

Osana perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen valmistelua opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa myös opettajille suunnatun kuulemisen, jonka toteuttaminen aloitetaan lasten ja nuorten kuulemistoimenpiteiden käynnistämisen jälkeen.

Mikäli olet perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen kuulemistyöpajoihin tai kyselyyn osallistuvan oppilaan huoltaja tai kuulemistoimenpiteisiin osallistuvan oppilaitoksen henkilökuntaa, tutustuthan hankkeen rekisteritiedotteeseen.
Rekisteritiedote

Osallistu oppilaiden kanssa kuulemiseen ja tarjoa mahdollisuus vaikuttaa!

Yläkoululaisille suunnatun kyselyn vastausaikaa on jatkettu ja kysely on auki 14.3. saakka

Kysely

Kuulemiskyselyt on suunnattu 4.-9.-luokkalaisille (noin 10-15-vuotiaille) perusopetuksen
oppilaille. Yläkoululaisille suunnatusta kyselystä vastaa Nuorten Akatemia ja alakoululaisille suunnatusta kyselystä SOS-Lapsikylä. Kyselyyn vastatakseen oppilaan ei tarvitse tietää mitään erityistä oppimisen tuesta. Kyselyyn vastataan nimettömästi eli vastaajaa ei voida tunnistaa vastauksista. Kyselyyn ja sen kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista.

Vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Vastauslomakkeelle ei tule kirjoittaa mitään henkilökohtaisia tietoja kuten nimeä tai osoitetta.

Tutustuthan opettajan, huoltajan ja osallistujan tiedotteisiin ennen kyselyn teettämistä oppilasryhmällä. Huoltajille suunnattu tiedote toimitetaan huoltajien nähtäväksi ennen kuin oppilaat osallistuvat kuulemiseen esimerkiksi Wilman kautta.

Kyselyt ovat vastattavissa suomen, ruotsin ja pohjoissaamen kielellä.

Tämän jälkeen kyselyn vastaukset viedään lukuun opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ne kootaan
raportiksi. Vastauksia käytetään uudistuksen valmistelussa.

Tiedotteet ja diaesitykset

Yläkoululaisten kysely (7.-9. luokat, suomen, ruotsin ja pohjoissaamen kielellä)

Alakoululaisten kysely (4.-6. luokat)
Alakoululaisten kysely ruotsin kielellä
Alakoululaisten kysely pohjoissaamen kielellä

Työpajat yläkouluille

Kuulemistyöpajoissa lasten ja nuorten kanssa käsitellään oppilaan kokemia tuen tarpeita oppimiseen ja opiskeluun, aikuisten ja ammattilaisten roolia, tuen muotoja ja oppimista tukevia olosuhteita. Työpajan kesto on noin 75 minuuttia ja se toteutetaan oppitunnin aikana koululuokassa. Työpajan pitävät Nuorten Akatemian asiantuntijat apuohjaajien avustuksella. Ryhmän opettajan toivotaan olevan työpajan aikana läsnä tarjoamassa oppilaille tukea osallistumiseen. Tarpeen mukaan työpaja voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä. Tällä hetkellä etsimme työpajoihin erityisesti ruotsin ja pohjoissaamen kielellä opiskelevia ryhmiä, erityisen tuen oppilasryhmiä sekä maahan muuttaneista oppilaista koostuvia ryhmiä.

Alakouluille suunnattujen työpajojen toteuttamisesta vastaa SOS-Lapsikylä.

Ilmoita ryhmäsi yläkoulujen työpajoihin tästä

Hymyilevä Sonja Hämäläinen

Lisätietoja:

Sonja Hämäläinen, projektipäällikkö
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi
050 560 1674