Hoppa till innehåll

Vad är Nuorten Akatemia? 

Vi främjar ungas delaktighet i samarbete med skolor, läroanstalter, företag och sammanslutningar. Vi stöder de vuxna som verkar med unga i förutsättningarna för arbetet och i att stärka de ungas delaktighet. 

Vi på Nuorten Akatemia (De ungas akademi) tror på att när unga upplever delaktighet, stärks deras tillit till sina möjligheter att påverka, till andra människor och till samhället. Därför skapar vi genom olika projekt och tjänstedesign samt spelpedagogik lösningar med hjälp av vilka unga får möjlighet att påverka saker som är av betydelse för dem. 
 
Vi har täta kontakter till skolvärlden och till fritidsverksamhet för unga. Våra experter har flera års erfarenhet av och kunnande om delaktiggörande arbetssätt och brett kunnande om facilitering och växelverkan. I samarbete med oss kan unga erbjudas möjligheter till aktiviteter och erfarenheter av att lära sig samt mångsidiga chanser att påverka organisationernas verksamhet.   
 
Vi får finansiering genom projekt och stöd förutom av offentliga finansiärer också av stiftelser och företag.   

Lång erfarenhet av att främja delaktighet

Nuorten Akatemia har varit verksam sedan 1994. Föreningen grundades av riksomfattande ungdoms- och idrottsorganisationer, och syftet var att verksamheten skulle nå de unga som föll utanför organisations- och hobbyverksamheten. Kärnan i vår verksamhet är allt jämt att garantera att alla unga kommer i kontakt med samhälleliga fenomen som är betydelsefulla för dem och att de unga har en känsla av kontroll över livet. 

Styrelsen för Nuorten Akatemia 2022 

Styrelsen består av representanter för våra medlemsorganisationer och den styr verksamheten vid Nuorten Akatemia. 
 
Jani Pulkkinen, ordförande 
Joonas Autio, Nuorisoseurat  
Anton Hietasilta, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund  
Eila Kauppinen, forskningschef  
Satu Salo-Jouppila, Partio
Marika Taskinen, företagare

Våra medlemsorganisationer: 
Kyrkostyrelsen / Fostran och familjefrågor 
Finska Skolidrottsförbundet 
Luonto-Liitto 
Mannerheims Barnskyddsförbund 
Finlands 4H-förbund 
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU 
Finska Settlementförbundet 
Suomen Nuorisoseurat ry 
Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Arbetarnas Idrottsförbund i Finland 
Finlands Olympiska Kommitté rf 
Epilepsiförbundet 
Institutet för Fredsfostran rf