Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Byrå

Du hittar vår byrå i Berghäll i Helsingfors på adressen: 
Andra linjen 17, 
00530 Helsingfors 

Byråns e-postadress är info@nuortenakatemia.fi 
Personalens e-postadresser är alla i formen fornamn.efternamn@nuortenakatemia.fi 

Personal

Experter

Heikki Vuojakoski
Verkställande direktör
040 041 3833
All kontaktinformation

Antti Ollikainen
Projektkoordinator
050 338 4485
All kontaktinformation

Mikko Sääskilahti
Utvecklingschef
040 029 7820
All kontaktinformation

Partnerskap och kommunikation

Urpo Uusitalo
Partnerskapschef
040 099 5546
All kontaktinformation

Henna Sihvonen
Kommunikationschef
050 537 8654
All kontaktinformation