Hyppää sisältöön

Ilmarinen & Mielellään töissä

Mielellään töissä -hankkeessa toteutimme yhteistyössä Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa nuorten idealaboratorioita sekä digipelin ja työpajamallin. Hanke oli osa Ilmarisen 60-juhlavuoden toimintaa vuonna 2021. Nuorten Akatemian lisäksi hankekumppaneina olivat Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry ja MIELI Suomen mielenterveys ry.

Yhteistyömme perustana oli huoli nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisestä ja sitä myötä työkyvyttömyyseläkkeiden huolestuttavasta kasvusta. Kehityssuunta oli kestämätön niin eläkejärjestelmän kuin koko yhteiskuntamme kannalta.

Hankkeen avulla kiinnitimme huomiota

 • nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemiseen,
 • syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn,
 • työelämään kiinnittymisen helpottamiseen ja
 • työurien pidentämiseen.

Idealaboratorioita, digipeli ja työpajamalli edistämään nuorten hyvinvointia ja työelämätaitoja

Toimme esiin nuorten mielipiteet sekä kehitimme ja tuotimme hyödylliset oppimateriaalit, joiden avulla nuorten hyvinvointia ja työelämätaitoja voidaan edistää.

 1. Mitä mieltä nuoret ovat? – nuorten idealaboratoriot

  Kuulimme nuorten ajatuksia ja mielipiteitä aiheesta: Mitä odotan työelämältä? Millaisia toiveita minulla on työelämään liittyen? Mikä innostaa tai huolettaa? Millaisia työelämätaitoja tarvitaan? Mitä tukea tarvitaan? Kuinka työhyvinvointia voisi edistää? Mitä auttaisi jaksamaan työelämässä paremmin?

  Hyödynsimme näitä nuorten mielipiteitä ja ideoita uusien menetelmien, työkalujen ja oppimateriaalien kehittämisessä.

 2. Osallistavat materiaalit oppilaitoksille – digipelin ja työpajamallin kehittäminen

  Kehitimme Seppo-alustalle rakennetun pedagogisen Mielellään töissä -digipelin, jonka avulla voi käsitellä hyvinvointiin ja työelämään liittyviä aiheita entistä paremmin.
 1. Ilmarisen juhlavuoden huipennus – digipelin ja työpajatoiminnan levittäminen oppilaitoksiin

  Lanseerasimme Mielellään töissä -digipelin ja käynnistimme Mielellään töissä -työpajojen toteutuksen ympäri Suomen syksyllä 2021.