Hyppää sisältöön

Päästä pyörällä -peli

Päästä pyörällä -oppimispelissä tutustutaan aivoihin. Pelissä muun muassa pohditaan aivojen huoltoa, aivojen toimintaa jännityksen aikana, ja miksi pyöräilykypärän käyttö on tärkeää.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä pienryhmissä tai itsekseen omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: 45-60 min
Kohderyhmä: Erityisesti alakoulujen 5.- ja 6. luokat
Teemat: aivotoiminta, pyöräilykypärän käyttö, terveys- ja hyvinvointi

Peli on kehitetty yhdessä Aivovammaliiton kanssa.

TILAA TÄSTÄ

Päästä pyörällä -peliä voi hyödyntää esimerkiksi ympäristöopin ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten peliä voi hyödyntää perusopetuksessa:

Peruskoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet (alakoulu)

  • Ympäristöoppi: S1 Minä ihmisenä, S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
  • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Sisältökokonaisuudet (yläkoulu)

  • Terveystieto: S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys, S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Arvot ja yleinen oppiminen

  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. — Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä.

(Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, POPS 2014)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.