Hyppää sisältöön

Kulttuurien koulu

Ennakkoluulot vähemmistöjä kohtaan johtuvat usein tietämättömyydestä. Koulusta ei tällä hetkellä saa tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä saamelais- ja romanikulttuurien erityispiirteistä ja oppikirjojen sisältämä tieto on pinnallista.

Toisaalta saamelais- ja romaninuori ei useinkaan saa opintiellään tukea kulttuuri-identiteettinsä muodostumiseen, jos ei opettajalla ole riittäviä valmiuksia ja ymmärrystä kulttuurin erityisyydestä. Kuitenkin sekä perus- että lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetuksen tulee tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista.

Kulttuurien koulu -täydennyskoulutussarjalla haluamme lisätä tietoa ja vähentää stereotypioita. Sarja koostuu kahdesta varsinaisesta koulutuspäivästä. Päivien välissä osallistujat vievät oppeja käytäntöön omien aikataulujensa mukaisesti. Koulutuspäivinä aihetta käsitellään ryhmänä yhdessä Zoomin ja Howspace-alustan välityksellä. Osallistujat sitoutuvat käymään koko koulutussarjan läpi.

Kulttuurien koulu on maksuton täydennyskoulutussarja peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajille. Koulutussarjan päätteeksi opettajien ymmärrys saamelais- sekä romanikulttuurien erityispiirteistä kasvaa. Koulutuspäivien välissä opettaja kokeilee menetelmiä oman ryhmänsä kanssa ja saa valmiuksia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen sekä nuoren kulttuurisen identiteetin tukemiseen. Koulutukset järjestetään etänä, ja ne ovat valtakunnallisia. Syksyllä 2022 järjestämme yhden lähikoulutussarjan Helsingissä.

Koulutussarjan sisältö

Kouluttajina toimivat saamelais- ja romaniasioiden asiantuntijat, ja keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia. Koulutuspäivien sisältö koostuu seuraavista teemoista:

  1. Saamelais- ja romaniaiheet opetuksessa
    Päivän aikana osallistujat saavat kattavan perustietopaketin saamelais- ja romanikulttuureista. Käymme aihetta läpi sekä historian että ajankohtaisten kysymysten valossa. Lisäksi tutustumme tuoreisiin oppimateriaaleihin, joista opettajat valitsevat omaan opetukseensa sopivat kokonaisuudet.
  2. Nuorten ääni
    Päivän aikana kuulemme romani- ja saamelaisnuorten omia ajatuksia koulumaailmasta. Nuoret kertovat mietteitään muun muassa kulttuurien kehityksestä, yksilön kohtaamisesta, ennakkoluuloista ja jakavat konkreettisia ehdotuksia sille, kuinka opettaja voisi paremmin tukea nuoren kulttuuri-identiteetin rakentumista. Lisäksi käsittelemme valta-asetelmien ja vähemmistöjen suhdetta.

Koulutukset on rakennettu vuorovaikutteisiksi, joten kuhunkin koulutussarjaan otetaan enintään 17 opettajaa mukaan. Päiviin jätetään tilaa opettajien vertaiskeskusteluille. Lisätietoja koulutuksesta sekä ilmoittautumisohjeet löydät Koulutukset ja tapahtumat -sivultamme.

Marraskuussa 2022 järjestämme kaksi verkkokoulutusta opinto-ohjaajille romani- ja saamelaisnuorten opinto-ohjauksesta. Koulutus antaa osallistujille valmiuksia saamelais- ja romaninuorten kulttuuri-identiteetin tukemiseen opinto-ohjauksessa, lisää tietoa kulttuuria ja kieltä tukevista opiskelumahdollisuuksista sekä tarjoaa välineitä yhdenvertaiseen ohjaukseen. Koulutukseen sisältyy itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Koulutukset toteutetaan yhdessä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sekä Suomen Romaniyhdistys ry:n kanssa, ja ne ovat Opetushallituksen rahoittamia.

Hymyilevä Ulla Saalasti

Lisätietoja:

Ulla Saalasti, projektipäällikkö
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi
040 567 4203

Hymyilevä Maria Aikio


Maria Aikio, projektikoordinaattori
maria.aikio@nuortenakatemia.fi
050 337 6629