Hyppää sisältöön

#TarkkaFyrkka-kouluvierailu

TarkkaFyrkka – rahahuolia? -työpajan tavoitteena on ylivelkaantumisen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä parempi oman talouden hallinta.

TarkkaFyrkka – rahahuolia? -työpajoissa nuoret pohtivat rahankäyttöään, oman taloutensa riskejä, kuten maksuhäiriömerkinnän saamista ja velkaantumista. Työpajat kannustavat hakemaan apua rahahuoliin riittävän aikaisessa vaiheessa. Työpajat herättelevät tarkastelemaan teemaa myös tunteiden ja puheeksiottamisen näkökulmasta. Raha-asiat ovat usein vahvasti tunnelatautuneita, minkä huomioiminen on tärkeä osa keskustelua. Työpajojen kautta nuoret voivat oppia ymmärtämään raha-asioiden ja tunteiden yhteyden ongelmien kasaantumisessa ja ratkaisemisessa. Samalla ne tarjoavat valmiuksia auttaa esimerkiksi apua tarvitsevaa läheistä.

Kouluvierailu rakentuu erilaisista osallistavista harjoitteista, jotka ohjaa Nuorten Akatemian koulutettu kouluvierailija. Voit tarkastella työpajan tarkempaa sisältöä ja soveltuvuutta oppilasryhmällesi Materiaalit nuorten kanssa työskentelyyn -sivullamme.

Kouluvierailu on täysin maksuton.

Kesto: noin 75 min
Kohderyhmä: 9.- ja 10.-luokkalaiset ja toisen asteen opiskelijat
Teemat: talouskasvatus, velkaantuminen, arjen taidot, puheeksi ottaminen
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Jyväskylä, Joensuu, Kokkola, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku sekä edellä mainittujen lähialueet mahdollisuuksien mukaan.

TarkkaFyrkka – rahahuolia? -työpajan sisältö on toteutettu yhteistyössä Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa. 

Tilaa täältä

Tilausohjeet ja lisätietoa käytännön järjestelyistä

Kouluvierailua voi hyödyntää esimerkiksi yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen tunneilla. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten kouluvierailua voi hyödyntää yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

  • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta
  • Oppilaanohjaus: S3 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

Arvot ja yleinen oppiminen

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. (Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet:

  • Elämänkatsomustieto: ET1 Minä ja hyvä elämä, ET2 Minä ja yhteiskunta
  • Yhteiskuntaoppi: YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH2 Taloustieto, YH4 Lakitieto
  • Opinto-ohjaus: OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus

Arvot ja yleinen oppiminen:

  • Hyvinvointiosaaminen: Opiskelija rakentaa identiteettiään tunnistamalla vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä syventämällä osaamistaan lisääntyvän itsetuntemuksen pohjalta. Lukio-opinnot kehittävät opiskelijan epävarmuuden sietokykyä, sinnikkyyttä ja luottamusta tulevaisuuteen.
  • Yhteiskunnallinen osaaminen: Yhteiskunnallinen osaaminen tukee opiskelijaa hänen suuntautuessaan jatko-opintoihin, työelämään ja kansalaistoimintaan. Yhteiskunnallisen osaamisen myötä opiskelija sisäistää yritteliään ja uudistumishenkisen asenteen eri elämänalueilla. Hän harjaantuu suunnittelemaan tulevaisuuttaan avarakatseisesti sekä rohkaistuu ottamaan perusteltuja riskejä ja sietämään epävarmuutta, turhautumista ja epäonnistumisia.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Kouluvierailu sopii monialaisesti eri tutkintojen sisältöön ja opettaa yleisesti tärkeitä tulevaisuustaitoja.

Arvot ja yleinen oppiminen

  • Vaurastuminen ja riskien hallinta: Opiskelija tuntee yleisimmät säästämisen ja sijoittamisen periaatteet ja tavat. Hän tunnistaa omaan taloudelliseen tilanteeseen liittyviä mahdollisia riskejä ja tuntee tapoja varautua niihin.
  • Palkkalaskelmat ja -verotus sekä maksaminen: Opiskelija ymmärtää palkkalaskelman sisällön ja verotuskäytännöt. Opiskelija arvioi ja käyttää turvallisia maksamisen tapoja.

(Talousosaamisen osaamistavoitteet, OPH 2021)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.