Hyppää sisältöön

Matkalla maailmankansalaiseksi -kouluvierailut

Matkalla maailmankansalaiseksi –hanke tarjoaa toisen asteen opiskelijoille ja yläkoululaisille suunnatun maksuttoman kouluvierailukokonaisuuden. Kokonaisuus lisää ymmärrystä globaaleista kehityskysymyksistä, kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030 -ohjelmasta niin globaalilla kuin paikallisella tasolla sekä vahvistaa nuorten valmiuksia kasvaa aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu kouluvierailukokonaisuus koostuu kahdesta osasta:

1. kouluvierailu (75–90 min), jossa virittäydytään teemaan, opitaan Agenda 2030 -toimintaohjelmasta, pelataan Seppo-alustalle tuotettua Agenda 2030 -teemaista Matkalla kestävään tulevaisuuteen -peliä sekä utopioidaan tulevaisuutta.

2. kouluvierailu (75–90 min), jossa käydään Erätauko-menetelmällä toteutettu keskustelu aiheesta ”Minä maailmankansalainen” ja kootaan yhteen aiemmilla oppitunneilla virinneitä ajatuksia. Keskustelu oivalluttaa maailmankansalaisena toimimisesta, tarvittavista taidoista sekä merkityksestä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelu johdattaa ajatukseen, että kuka tahansa voi olla ja toimia maailmankansalaisena. (Ei etätoteutusmahdollisuutta)

Kouluvierailuiden välissä kannustamme opettajia ohjaamaan opettajavetoisen oppitunnin tai kotiläksynä suoritettavan tunnin, jolla pelataan Seppo-alustalle tuotettua peliä syventyen yhteen kolmesta valinnaisesta kestävän kehityksen teemasta: ihmisarvoinen työ, köyhyys ja taloudellinen epätasa-arvo tai empatia ja solidaarisuus. Lähetämme kouluvierailun tilanneille ohjeet opettajavetoiseen oppituntiin.

Kouluvierailuja ohjaavat Seppo-pelialustaan sekä Erätauko-menetelmään koulutetut kouluvierailijat pareittain.

Suosittelemme Seppo-pelejä pelattavaksi 3–4 hengen tiimeissä, halutessaan pelin voi pelata myös yksin. Jokainen tiimi tai itsekseen pelaava pelaaja tarvitsee yhden älylaitteen (esim. tabletti) ja verkkoyhteyden peliä varten. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: 75–90 min/kerta (kouluvierailukokonaisuus 75–90 min x 2)

Kohderyhmä: yläkoulut ja toinen aste

Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio, Rovaniemi ja Lappeenranta. Etävierailut ympäri Suomen. Etävierailut ovat yksiosaisia, sillä niissä ei pystytä toteuttamaan Erätauko-keskustelukertaa. Suosittelemme etävierailun jälkeen opettajavetoista aiheeseen syventävää peliä.

Kouluvierailukokonaisuus on täysin maksuton.

Tilausohjeet ja lisätietoa kouluvierailujen käytännön järjestelyistä

Tilaa tästä

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK sekä Erätauko-säätiö. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö.