Hyppää sisältöön

Tie tekijänoikeuteen -peli (fi/sve)

Tie tekijänoikeuteen -oppimispelissä tutustutaan tekijänoikeuksiin innostavalla tavalla käytännönläheisesti. Pelaajat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavan luovan alan, jonka kautta peli etenee kuvitteellisten hahmojen elämään sidotussa viitetarinassa. Peli kasvattaa ymmärrystä luovaa alaa kohtaan ja samalla nuori saa tietoa myös omista oikeuksistaan tekijänä.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: 45–60 min
Kohderyhmä
: yläkoulut ja toinen aste
Teemat: tekijänoikeudet

Peli on kehitetty yhdessä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) kanssa.

TILAA TÄSTÄ

Spelet På väg mot upphovsrätten

I spelet På väg mot upphovsrätten bekantar vi oss med grunderna till upphovsrätten genom speluppgifter. Uppgifterna i spelet handlar om grundläggande upphovsrättsliga begrepp, innehållet i upphovsrätten och inskränkningar av den, överlåtelse av rättigheter och rättskränkningar.

Spelet fungerar på spelplattformen Seppo. Eleverna kan spela med egna mobiltelefoner, datorer eller padda. Spelet leds av lärare/handledare. Spelen gjorda av Nuorten Akatemia är kostnadsfria och användaren behöver ingen egen licens för Seppo-spelen.

Speltiden: 45–60 minuter
Målgruppen: högstadieelever och studerande på andra stadiet
Teman: upphovsrätten

Spelet har skapats i samarbete med Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK).

BESTÄLL HÄR

Peli sopii kaikenlaiseen yläkoulun ja toisen asteen opetukseen. Katso viittauksemme opetussuunnitelmaan alta:

Spelet är lämpligt för allehända utbildning i högstadie och på andra stadiet. Se referenser till läroplanen nedan (på finska):

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Arvot ja yleinen oppiminen

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. (Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Arvot ja yleinen oppiminen

  • Yhteiskunnallinen osaaminen: Yhteiskunnallinen osaaminen tukee opiskelijaa hänen suuntautuessaan jatko-opintoihin, työelämään ja kansalaistoimintaan. Yhteiskunnallisen osaamisen myötä opiskelija sisäistää yritteliään ja uudistumishenkisen asenteen eri elämänalueilla. Hän harjaantuu suunnittelemaan tulevaisuuttaan avarakatseisesti sekä rohkaistuu ottamaan perusteltuja riskejä ja sietämään epävarmuutta, turhautumista ja epäonnistumisia.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Arvot ja yleinen oppiminen

Digitaalinen osaaminen (2.3) Opiskelija osaa…

  • hyödyntää digitalisaation mahdollistamia työ- ja toimintatapoja aktiivisesti, vastuullisesti ja kriittisesti erilaisissa tilanteissa
  • tuottaa ja jakaa erilaisia digitaalisia sisältöjä sekä noudattaa tekijänoikeuksia
  • toimia turvallisuuden huomioiden ja hyödyntää uusien laitteiden, ohjelmistojen ja verkostojen tarjoamia mahdollisuuksia
  • käyttää sosiaalista mediaa oman ja muiden hyvinvoinnin huomioiden.

Yrittäjyysosaaminen (2.6) Opiskelija osaa…

  • toimia aloitteellisesti, suunnitelmallisesti ja vastuuta ottaen
  • ideoida ja toimia uutta luovasti ja tehdä toimintaan ja resursseihin liittyviä ratkaisuja kestävän kehityksen huomioiden
  • toimia sekä itsenäisesti että erilaisissa verkostoissa motivoivalla ja muita arvostavalla tavalla
  • neuvotella ja toimia tuloksellisesti taloudelliset lainalaisuudet huomioiden ja riskeihin varautuen.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa, OPH 2020)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.