Hyppää sisältöön

Video-oppitunnit saamelaiskulttuurista

Dihtosis-hankkeen video-oppitunnit tarjoavat tietoa ja pohdintatehtäviä oppilaille. Video-oppitunneilla saamelaisnuoret johdattelevat saamelaiskulttuuriin eri näkökulmista. Niiden avulla opettaja voi milloin tahansa keskusteluttaa nuoria saamelaisaiheesta.

Videoita on kolmesta eri teemasta (suunnattu eri koulutustasoille), halutessaan opettaja voi käyttää niitä kaikkia:

1. Tutustutaan saamelaiskulttuuriin: Video johdattelee kulttuurin peruskysymyksiin siitä, keitä saamelaiset ovat, mitkä ovat saamelaisten perinteiset elinkeinot, millaista saamelaismusiikki on ja miltä saamenpuvut näyttävät.

2. Saamen kielet ja kansa: Videossa opitaan muun muassa saamelaisista, saamelaisten kotiseutualueesta ja saamen kielistä. Videossa pääsee tutustumaan myös saamelaisnuorten elämään ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toimintaan.

3. Ihmisoikeudet ja alkuperäiskansa: Video käsittelee saamelaisia alkuperäiskansana, alkuperäiskansojen oikeuksia, sulauttamispolitiikkaa sekä kulttuurista omimista. Se sopii hyvin käytettäväksi aiheeseen syventymiseen esimerkiksi Perustietoa saamelaiskulttuurista tai Saamen kielet ja kansa -videoiden katsomisen jälkeen.

Video-oppitunnit toimivat siten, että opettaja laittaa videon pyörimään luokalleen ja pysäyttää sen kun videolla näkyy paussi-symboli. Symboli on merkki sille, että oppilaat voivat alkaa suorittaa tehtävää videolla nähdyn tehtävänannon mukaisesti. Kun tehtävä on luokassa tehty, opettaja laittaa videon jälleen pyörimään.

Tilatessaan video-oppitunnin opettaja saa sähköpostiinsa linkin videoon sekä opettajan oppaaseen. Opas pitää sisällään videon tarkan sisällön sekä videolla nähtävät tehtävänannot.

Halutessaan opettaja voi käsitellä aihetta useammalla tunnilla ja tilata maksutta vaikka kaikki video-oppitunnit saamelaiskulttuurista.

Kesto: 1. video: 45 min; 2. video: 60min; 3. video: 75 min
Kohderyhmä: 1. video: 4.-9.-luokkalaiset, toinen aste (johdantona teemaan)
2. video: yläkoulu ja toinen aste
3. video: toinen aste
Teemat: saamelaiskulttuuri, saamelaisuus, saamen kieli

Videot on tehty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja ne ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia.

Tilaa tästä

Tilausohjeet ja lisätietoa kouluvierailujen käytännön järjestelyistä

Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten video-oppituntia voi hyödyntää peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa:

Peruskoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet (alakoulu)

 • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • Ympäristöoppi: S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
 • Yhteiskuntaoppi: S2 Demokraattinen yhteiskunta

Sisältökokonaisuudet (yläkoulu)

 • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • Yhteiskuntaoppi: S2 Demokraattinen yhteiskunta
 • Maantieto: S2 Ajankohtainen muuttuva maailma, S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Arvot ja yleinen oppiminen

Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara. Yhteisö arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. (Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus, POPS 2014)

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.

(Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet

 • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus)
 • Yhteiskuntaoppi: YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
 • Historia: HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat
 • Maantieto: GE3 Yhteinen maailma

Arvot ja yleinen oppiminen

Jokaisen opiskelijan kieli- ja kulttuuri-identiteettejä tuetaan monipuolisesti. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään ja kunnioittamaan perustuslain mukaista oikeutta jokaisen omaan kieleen ja kulttuuriin. Opiskelijaa ohjataan tiedostamaan omat kielelliset ja kulttuuriset oikeutensa eri tilanteissa. (Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä, LOPS 2019)

 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen: Opiskelija oppii tunnistamaan ja reflektoimaan kulttuuriperintöjä, arvoja, ihmisten erilaisia toimintaympäristöjä ja muita seikkoja, joiden pohjalle kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat omassa arjessa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa, Euroopassa ja globaalisti. Samalla hän harjaantuu arvostamaan ihmisten ja yhteisöjen oikeutta kulttuuriseen identiteettiin sekä toimimaan kulttuurisen moninaisuuden puolesta.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Video-oppitunnit sopivat monialaisesti eri tutkintojen sisältöön ja opettaa yleisesti tärkeää kulttuuriymmärrystä.

Arvot ja yleinen oppiminen

Kulttuuriosaaminen (2.7) Opiskelija osaa…

 • hahmottaa paikallisten, kansallisten, alueellisten ja globaalien kulttuurien tapoja, perinteitä ja ilmaisumuotoja, kuten kirjallisia ja kuvallisia tuotoksia, musiikkia, teatteria ja elokuvia
 • tunnistaa oman identiteetin ja kulttuuriperinnön osana kulttuurista monimuotoisuutta
 • tunnistaa taiteita ja muiden kulttuurin muotoja
 • suhtautua avoimesti, uteliaasti ja eettisesti kulttuuristen ilmaisumuotojen moninaisuuteen
 • toimia monikulttuurisissa ympäristöissä kunnioittaen moninaisuutta.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa, OPH 2020)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.