Hyppää sisältöön

#verottaako-peli

#verottaako-peli on yläkoulun 9.-luokkalaisille ja 2. asteen opiskelijoille suunniteltu digitaalinen oppimispeli. Pelin tehtävissä pohditaan muun muassa, miksi veroja maksetaan ja mihin kaikkeen veroja käytetään, miten verotus Suomessa toimii sekä mitä progressiivinen verotus tarkoittaa.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: noin 45-60 min
Kohderyhmä: 9-luokkalaiset, 2. aste
Teemat: verotus, talouskasvatus

#verottaako-hanketta toteutetaan yhteistyössä Kuntaliiton, Verohallinnon, Kelan, Kirkkohallituksen sekä Traficom kanssa.

Tilaa tästä

#verottaako -peliä voi hyödyntää esimerkiksi yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen tunneilla. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten peliä voi hyödyntää yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

  • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta
  • Oppilaanohjaus: S3 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

Arvot ja yleinen oppiminen

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. (Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet:

  • Yhteiskuntaoppi: YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH2 Taloustieto
  • Opinto-ohjaus: OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus

Arvot ja yleinen oppiminen:

  • Yhteiskunnallinen osaaminen: Yhteiskunnallinen osaaminen tukee opiskelijaa hänen suuntautuessaan jatko-opintoihin, työelämään ja kansalaistoimintaan. Yhteiskunnallisen osaamisen myötä opiskelija sisäistää yritteliään ja uudistumishenkisen asenteen eri elämänalueilla. Hän harjaantuu suunnittelemaan tulevaisuuttaan avarakatseisesti sekä rohkaistuu ottamaan perusteltuja riskejä ja sietämään epävarmuutta, turhautumista ja epäonnistumisia.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Kouluvierailu sopii monialaisesti eri tutkintojen sisältöön ja opettaa yleisesti tärkeitä tulevaisuustaitoja.

Arvot ja yleinen oppiminen

  • Vaurastuminen ja riskien hallinta: Opiskelija tuntee yleisimmät säästämisen ja sijoittamisen periaatteet ja tavat. Hän tunnistaa omaan taloudelliseen tilanteeseen liittyviä mahdollisia riskejä ja tuntee tapoja varautua niihin.
  • Palkkalaskelmat ja -verotus sekä maksaminen: Opiskelija ymmärtää palkkalaskelman sisällön ja verotuskäytännöt. Opiskelija arvioi ja käyttää turvallisia maksamisen tapoja.

(Talousosaamisen osaamistavoitteet, OPH 2021)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.