Hyppää sisältöön

Pieni peli saamelaisista -peli

Pieni peli saamelaisista on 4-6-luokkalaisille suunniteltu digitaalinen oppimispeli, jossa tutustutaan saamelaisiin ja saamelaiskulttuuriin selkokielisten pelitehtävien avulla. Tehtävät käsittelevät esimerkiksi saamelaisaluetta, historiaa, kieliä, saamenkielisiä lasten ohjelmia, saamenpukua ja saamelaismusiikkia. Peli tarjoaa perustietoa siitä, keitä saamelaiset ovat ja mitkä piirteet tekevät heidän kulttuuristaan ainutlaatuisen.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: noin 60 min
Kohderyhmä: 4-6-luokkalaiset
Teemat: saamelaisuus, saamelaiskulttuuri, saamen kieli

Peli on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja se on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Tilaa tästä

Pieni peli saamelaisista-peliä voi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin ja ympäristöopin opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten peliä voi hyödyntää alakoulussa:

Alakoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

  • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
  • Ympäristöoppi: S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
  • Yhteiskuntaoppi: S2 Demokraattinen yhteiskunta

Arvot ja yleinen oppiminen

Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara. Yhteisö arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. (Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus, POPS 2014)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.