Hyppää sisältöön

Pikamuodista hitaaseen -peli

Pikamuodista hitaaseen -peli tarjoaa ajankohtaista tietoa pikamuodin ympäristössä näkyvistä haitoista, eettisyydestä, ihmisoikeusloukkauksista sekä kiertotaloudesta. Pelin tavoitteena on kannustaa kriittiseen ajatteluun ja muutokseen erilaisten pelitehtävien sekä tulevaisuusajattelun avulla.

Vaikka aihe on vakava, pelin tarkoitus ei ole lannistaa. Tulevaisuudessa on toivoa ja pelaajat pääsevät pohtimaan, miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: noin 60 min
Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste
Teemat: globaali- ja ihmisoikeuskasvatus, ilmastokasvatus, pikamuoti

Pikamuodista hitaaseen -peli on suunniteltu yhteistyössä Eetin, Josko-kollektiivin, Fuusio oppijoiden sekä väitöskirjatutkijoiden Anna Härrin ja Essi Vesterisen kanssa. Se on toteutettu Koneen Säätiön tuella.

Tilaa täältä

Tilausohjeet ja lisätietoa käytännön järjestelyistä

Peliä voi hyödyntää esimerkiksi biologian, yhteiskuntaopin ja maantiedon opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten Pikamuodista hitaaseen -peliä voi hyödyntää yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

 • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • Biologia: S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
 • Maantieto: S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma, S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Historia: S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S4 Taloudellinen toiminta
 • Kotitalous: S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Arvot ja yleinen oppiminen

Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. (Perusopetuksen arvoperusta, POPS 2014)

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. (Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, POPS 2014)

 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.

(Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet

 • Biologia: BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
 • Maantiede: GE1 Maailma muutoksessa, GE3 Yhteinen maailma
 • Yhteiskuntaoppi : YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Arvot ja yleinen oppiminen

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. (Lukion arvoperusta, LOPS 2019)

 • Eettinen ja ympäristöosaaminen: Opiskelija arvioi ja suunnittelee toimintaansa eettisyyden ja vastuullisuuden lähtökohdista. Hän oppii perusasioita kestävän elämäntavan ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä näiden keskinäisriippuvuuksista.
 • Yhteiskunnallinen osaaminen: Opiskelija omaksuu aktiivisen kansalaisuuden ja toimijuuden taitoja. Hän motivoituu ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tekemään aloitteita sekä viemään niitä eteenpäin yhteistyössä paikallisesti ja kansainvälisesti.
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen: Opiskelija vahvistaa ihmisoikeuksien tuntemustaan ja toimijuuttaan ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja eettisesti vastuullisten elintapojen edistämiseksi.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Ehdotusalat ammatilliseen koulutukseen

 • Johtaminen ja yritysjohtamisen ala
 • Liiketoiminnan ala
 • Luonto- ja ympäristöala
 • Media-ala
 • Taideteollisuusala
 • Tekstiili- ja muotiala
 • Tuotekehitystyön ala

Arvot ja yleinen oppiminen

Kestävän kehityksen osaaminen (2.8) Opiskelija osaa:

 • ymmärtää keskeiset ympäristömuutokset ja ihmisen toiminnan merkityksen niihin
 • kestävän kehityksen tavoitteet ja ymmärtää ilmiöiden vaikutuksen toisiinsa
 • toimia kestävää elämäntapaa tukien ja ottaa vastuuta ympäristöstä
 • arvioida toimintaa kriittisesti ja tehdä kestävää tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja ja ehdotuksia.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa, OPH 2020)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.