Hyppää sisältöön

Tehtävä: Maa -peli

Tehtävä: Maa on yläkouluikäisille suunniteltu digitaalinen oppimispeli, jossa tutustutaan kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 -tavoitteisiin. Pelissä selvitetään, mistä Agenda 2030 -tavoitteissa on kyse ja tehdään konkreettisia ehdotuksia sille, mitä itse voimme tehdä kestävämmän maapallon hyväksi. Pisteitä keräämällä ja tekemällä yhteistyötä myös kasvien ja eläinten kanssa, maailmasta muokataan parempi paikka meille kaikille. 2030 pisteellä maailma pelastetaan.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: noin 60 min
Kohderyhmä: yläkoulu
Teemat: globaali- ja ihmisoikeuskasvatus, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys

Peli on kehitetty pohjoismaisten nuorten kanssa. Se on tehty yhdessä islantilaisen nuorisojärjestö Samfésin ja ruotsalaisen Fritidsforumin kanssa, ja se on toteutettu Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella.

Tilaa tästä

Tehtävä: Maa -peliä voi hyödyntää esimerkiksi maantiedon, yhteiskuntaopin, biologian ja historian opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten pelejä voi hyödyntää yläkoulun tunneilla:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

  • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
  • Biologia: S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
  • Maantieto: S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma, S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Historia: S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
  • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen S4 Taloudellinen toiminta

Arvot ja yleinen oppiminen

Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. (Perusopetuksen arvoperusta, POPS 2014)

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. (Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, POPS 2014)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.