Hyppää sisältöön

Inclusion is On: hankkeen tuotokset ja materiaalit

Tutustu kansainvälisessä Erasmus+ -kumppanuushankkeessa tuotettuihin materiaaleihin sosiaalisen osallisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi nuorten vapaa-ajan toiminnassa.

Vapaa-ajan harrastukset ovat sekä tärkeä osa nuorten elämää että keskeisessä roolissa nuorten henkilökohtaisen kasvun ja sosiaalisten yhteyksien kehittymisen kannalta. Sosiaalisen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemusten kannalta on tärkeää luoda monenlaisille nuorille mahdollisuuksia osallistua heidän mielenkiinnonkohteidensa mukaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin.

Vuosina 2021–2024 toteutetun Inclusion is On -hankkeen materiaalit on kehitetty yhteistyössä seitsemän eurooppalaisen kumppanin kanssa. Materiaalit on suunnattu etenkin nuorisotyöntekijöiden ja nuorten vapaa-ajan toiminnan parissa työskentelevien tai vapaaehtoisten tueksi, mutta ne ovat vapaasti saatavilla kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle.

Hankkeen tuotokset

Työkalupakki

Englanninkielinen työkalupakki on kokoelma hankkeen aikana koottuja tai kehitettyjä hyviä käytäntöjä, menetelmiä, työkaluja ja muita vinkkejä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi nuorten vapaa-ajan toiminnassa:

IncOn_toolpack_English

Innovaatiomalli

Innovaatiomalli on menetelmäkokonaisuus, joka tarjoaa systemaattisen lähestymistavan omien työkalujen kehittämiseksi sosiaalisen osallisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi. Mallista on eri pituisia versioita ja sitä tai sen osia voi soveltaa myös muihin aihealueisiin. Innovaatiomalli on saatavilla useilla kielillä:

IncOn_innovation model_English
IncOn_innovation model_Finnish
IncOn_innovation model_Estonian
IncOn_innovation model_Czech
IncOn_innovation model_Italiano
IncOn_innovation model_Hungarian
IncOn_innovation model_Hrvatski

Podcast-sarja

Inclusion is not an illusion -podcastsarjassa hankkeessa mukana olleet henkilöt kertovat kokemuksiaan ja ajatuksiaan hankkeesta ja sen teemoista. Podcast on kuunneltavissa Spotifyssa:

IncOn_podcast_English (Spotify)

Firenzen päätösseminaarin materiaalit

Hankkeen tammikuussa 2024 Italian Firenzessä järjestetyn kansainvälisen päätösseminaarin englanninkieliset esitysmateriaalit:

IncOn_final seminar presentation_English

Valokuvia

Kansainvälinen päätösseminaari Firenzessä, Italiassa
Kansallinen päätöstapahtuma Tarttossa, Virossa

Nuorisotyöntekijöiden koulutusmallin materiaalit

Nuorisotyöntekijöille ja muille nuorten vapaa-ajan toiminnan parissa työskenteleville aikuisille suunnattu koulutusmalli tukee työkalupaketin sisältöjen omaksumista ja käyttöönottoa: mallin avulla kuka tahansa voi järjestää oman koulutuksen työkalupaketin pääsisällöistä. Koulutusmallin osat ovat sovellettavissa erikseen tai yhdessä koulutuksen tarpeiden ja toivotun keston mukaan. Malli sopii sekä kasvokkain toteutettavaan että verkkokoulutukseen ja koulutuksen. Jokainen osa alkaa kouluttajan fasilitointiohjeilla. Koulutusmalli on saatavilla useilla kielillä:

IncOn_youth workers training model_English
IncOn_youth workers training model_Finnish
IncOn_youth workers training model_Czech
IncOn_youth workers training model_Italiano
IncOn_youth workers training model_Hungarian
IncOn_youth workers training model_Hrvatski

Työkalupakin hyvät käytännöt ja työkalut (englanniksi):

IncOn_toolpack_goodpracticesandtools_English

Julisteet hyvistä käytänteistä ja työkaluista (englanniksi):

IncOn_good practice poster_Youth Academy

IncOn_good practice poster_Finnish Youth Association
IncOn_tool poster_Finnish Youth Association

IncOn_good practice poster_Tartu Youth Work Center
Video: Esmatähtsad reeglid suhtlemisel kurdi või vaegkuuljaga
IncOn_tool poster_Tartu Youth Work Center

IncOn_good practice poster_Radio R
IncOn_tool poster_Radio R

IncOn_good practice poster_Le Discipline
IncOn_tool poster_Le Discipline

IncOn_good practice poster_GYIÖT
IncOn_tool poster_GYIÖT

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.