Hyppää sisältöön

Nuoret ja sotaan liittyvät tunteet: työkaluja aiheen käsittelyyn luokassa 

Nuorten kanssa on tärkeää keskustella vaikeista aiheista monipuolisesti. Olemme koonneet alle listausta maksuttomista palveluistamme, joita opettaja voi käyttää tukenaan käsitellessään sotaa ja siihen liittyviä tunteita luokassa.

Kaikkien ajatukset ovat Ukrainassa. Media on täynnä sotaan liittyviä nostoja, mielipiteitä ja kuvastoa, eikä tämä jää myöskään nuorilta ja lapsilta huomaamatta. Sota voi tulla yllättäen hyvin lähelle nuorta myös sosiaalisessa mediassa, jos esimerkiksi TikTokkia tai Instagramia selatessaan nuori törmää videoon, jossa joku kertoo omakohtaisia kokemuksiaan tilanteesta.  

Kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta keskustella ajatuksistaan ja tunteistaan kotona. Tällaisessa tilanteessa opettajan rooli nuoren turvallisuuden tunteen takaajana voi olla hyvin tärkeä. Nuori ei välttämättä osaa pyytää itse apua tai koe sitä tarvitsevansa, vaikka sotaan liittyvät ajatukset ahdistaisivatkin. Turvallista aikuista tarvitaan tällöin nostamaan aihe käsittelyyn, sillä muuten epätietoisuus ja turvallisuuden tunteen järkkyminen voivat jättää nuoreen jälkiä pitkäksi aikaa.

Projektista apua sodan käsittelyyn nuorten kanssa

Sotaan liittyvistä ajatuksista tulee helposti muiden tuntemusten lisäksi myös lamaantunut olo, niin nuorilla kuin aikuisillakin. Yksi aiheen käsittelyn keinoista onkin projektien tekeminen. Projektin kautta nuoret voivat kanavoida tunteitaan toiminnaksi ja samalla se tarjoaa myös opettajalle luontevan tavan ottaa haastava aihe puheeksi.  

Intoa projektista– sekä Meidän Eurooppa -hankkeissa jaetaan 100–1500 euron projektitukea eri teemaisiin nuorten ideoimiin ja toteuttamiin projekteihin. Projektin kautta yläkouluikäiset tai toisella asteella opiskelevat nuoret voivat käsitellä valittua teemaa itselleen kiinnostavalla ja luontaisella tavalla. Tällaisia tapoja voivat olla esimerkiksi keskustelutuokiot ruuan äärellä, elokuvaillat, teeman käsittely taiteen avulla tai vaikka solidaarisuutta osoittava tapahtuma.  

Projektituen hakemiseen on hankkeissa ennalta määritelty teemat. Näistä teemoista sotaan ja siihen liittyviin tunteisiin ja ajatuksiin liittyvän projektin voi ideoida esimerkiksi Eurooppa-teeman tai ihmisoikeuksien ympärille. Tämänhetkisten tapahtumien valossa on myös tärkeää luoda turvallisuudentunnetta ja vahvistaa yhteishenkeä, siksi teemaksi sopii hyvin myös luokan hyvinvointi. 

Hankkeissa kannustamme nuoria toimimaan ja hakemaan projektirahaa hankkeesta omiin projekteihinsa. Kuitenkin kun käsitellään näinkin haastavaa aihetta kuin sota, turvallisen aikuisen läsnäolo läpi projektin on erittäin tärkeää. Yhteinen reflektointi mahdollistaa, että myös vaikeat tunteet tulevat käsitellyksi.

> Lue lisää Intoa projektista –hankkeesta täältä
> Lue lisää Meidän Eurooppa –hankkeesta täältä

Solidaarisuudesta ja empatiasta tasapainoa sotaan liittyviin teemoihin

Maailmassa on kuitenkin yhä myös paljon solidaarisuutta sekä empatiaa ja siitä on hyvä muistuttaa myös nuoria. Solidaarisuutta ja empatiaa voi nähdä esimerkiksi ihmisten halussa auttaa sodassa kärsiviä nyt kun sotaa käydään Euroopassa. Moni varmasti myös miettii miltä tuntuisi, jos sodan tapahtumat osuisivat omalle kohdalle ja myötä elää samalla ukrainalaisten tuntemuksia.  

Matkalla solidaarisuuteen -pelissä pohditaan solidaarisuutta ja empatiaa eri näkökulmista. Pelin tehtävissä pureudutaan koulurauhaan, solidaarisuusliikkeisiin, nettikiusaamiseen, kiltteyteen sekä Suomeen avun kohteena. Ratkaisukeskeisen pelin tehtävissä mietitään omaa toimintaa eli sitä, kuinka itse voi vaikuttaa turvallisen ilmapiirin vahvistamiseen.  

Peli sopii esimerkiksi johdannoksi rauhan käsittelyyn tai sotaa käsittelevän oppitunnin päätteeksi luomaan uskoa tulevaan. Myös Matkalla solidaarisuuteen -peli on hyvä purkaa pelaajien kanssa läpi oppitunnin päätteeksi. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

> Tilaa Matkalla solidaarisuuteen –peli

Kulttuurien tuntemusta maailman ymmärtämiseen 

Kulttuurien tuntemus ja monenlaisuuden ymmärrys auttavat nuoria hahmottamaan maailmaa laajemmin. On mahdotonta oppia tuntemaan kaikkia kulttuureita yksityiskohtaisesti, mutta tutustumalla eri kulttuureihin, nuoret saavat herkkyyttä ymmärtää erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.  

Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaa aiheuttaa nuoressa vaikeita ja ahdistuneita tunteita, jotka sitten tulevat ilmi esimerkiksi suhtautumisessa Venäjältä kotoisin olevaan luokkakaveriin. Matkalla solidaarisuuteen –peli toimii yhtenä työkaluna aiheen käsittelyssä. Pitkällä tähtäimellä hyötyä on myös laajemmasta kulttuurien tuntemuksesta. 

Jos luokan kanssa tavoitteena on käsitellä laajemminkin kulttuureita, liikkeelle voi yllättävän läheltä: tutustumalla saamelais- ja romanikulttuureihin. Meillä tähän sopivia materiaaleja löytyy saamelaiskulttuuriin perehtyvästä Dihtosis-hankkeesta sekä Kulttuurien koulu -täydennyskoulutuksesta, jonka kautta pyritään lisäämään saamelais- sekä romaninuorten osallisuutta oppilaitoksissa. Hankkeissa jaetaan sellaista tietoa kulttuureista, jonka saamelais- ja romaninuoret kokevat merkityksellisiksi. Hankkeiden tavoitteina on lisätä tietoa ja ehkäistä syrjintää, jota nuoret edelleen kokevat.
> Lue lisää Dihtosis-hankkeesta
> Lue lisää Kulttuurien koulu -täydennyskoulutuksesta

Tarvitsemme osallisuutta ja toimintaa, jotta meistä kasvaa toisistamme välittäviä ihmisiä. Tarvitsemme kriittistä ajattelua, empatiakykyä, kulttuurien ymmärrystä ja kunnioittavaa dialogia, jotta ymmärtäisimme paremmin toisiamme eikä maailma jakautuisi kahtia. 

Rauhaa ja solidaarisuutta kouluarkeen toivoen,
Nuorten Akatemia 

Tärkeitä linkkejä aiheen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa muualla:
Opetushallitus: Ohjeita varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille Ukrainan kriisin käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
Mannerheimin lastensuojeluliitto: Sodan uhkakuvia mediassa – miten puhua lapselle?
Mieli ry: Miten puhun sodasta nuoren kanssa?