Hyppää sisältöön

Nuoret ja EU-vaalit: Euroopan nuorisoviikko kannustaa demokraattiseen osallistumiseen

Euroopan nuorisoviikko on joka toinen vuosi järjestettävä teemaviikko, joka kannustaa nuoria osallistumaan Euroopan unionin päätöksentekoon ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Tänä vuonna Euroopan nuorisoviikkoa juhlitaan 12.–19. huhtikuuta teemalla Voice Your Vision – Sanoita visiosi. Vuoden teema on inspiroitunut kesäkuussa järjestettävistä europarlamenttivaaleista. Tapahtuman tavoitteena onkin kannustaa nuoria paitsi äänestämään europarlamenttivaaleissa myös osallistumaan yhteiskuntaan muilla tavoilla. Viikon aikana keskitytään nuorille tärkeisiin teemoihin kuten ympäristökysymyksiin, digitaaliseen saavutettavuuteen sekä osallisuuteen. EU onkin nimennyt nuorten osallistamisen osaksi päätöksentekoa ja demokraattisia prosesseja yhdeksi sen prioriteeteistä.

Eurooppalaisten nuorten äänestysaktiivisuus ei ole europarlamenttivaaleissa ollut toivotulla tasolla, vaikka se nousikin edellisissä europarlamenttivaaleissa. Vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa kaikkien eurooppalaisten 18–24-vuotiaiden äänestysprosentti oli vain 42 prosenttia. Suomalaiset samanikäiset äänestivät vielä harvemmin ja äänestysprosentti jäi vain 24,2 prosenttiin.

Nuorten äänestysaktiivisuuteen vaikuttaa Euroopan parlamentin tilaaman raportin mukaan poliittisen kiinnostuksen puute, tietoisuuden puute sekä fyysiset esteet äänestämiselle, kuten äänestyspaikkojen sijainti. Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan kiinnostus politiikkaa kohtaan on suomalaisten nuorten osalta jopa kasvussa. Siitä huolimatta perinteinen poliittinen osallistuminen kuten äänestäminen, ehdolle asettuminen tai puolueen jäseneksi liittyminen ei ole merkittävästi lisääntynyt. Nuorten äänestysaktiivisuutta ja poliittista osallistumista voidaan tukea esimerkiksi lisäämällä tietoa, vahvistamalla osallistumista sekä helpottamalla äänestämistä.

Nuorten Akatemialle osallisuus tarkoittaa, että jokaisella on mahdollisuus ja resurssit vaikuttaa ja osallistua itselle tärkeisiin asioihin. Tällä emme tarkoita vain osallistumista ja vaikuttamista poliittisin keinoin, vaan laajemmin osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin. Demokraattisen osallistumisen lisääminen on toki myös yksi osallisuuden tukemisen muoto.

Kannustamme kaikkia nuorten parissa toimivia juhlistamaan Euroopan nuorisoviikkoa kanssamme. Nyt on oiva tilaisuus lisätä nuorten tietoa Euroopan unionista ja teemaviikosta sekä kannustaa nuoria osallistumaan demokraattiseen päätöksentekoon. Yhdessä voimme tehdä nuorisoviikosta unohtumattoman kokemuksen nuorille!

Loppuun vielä pari maksutonta materiaalivinkkiä aiheen käsittelyyn nuorten kanssa

Vaikuttava Eurooppa -hankkeessa on tehty video-oppitunti EU:sta demokratian ja ihmisoikeuksien edistäjänä. Vuorovaikutuksellinen oppitunti käsittelee Euroopan unionia yleisesti sekä sitä, kuinka EU edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Videon nuoret laittavat luokan muun muassa pohtimaan sitä, kuinka EU näkyy nuorten elämässä, miten EU toimii kansainvälisesti ja miten demokratiavaje näkyy EU:ssa ja maailmalla.

Video sisältää teoriaa ja pienryhmäkeskusteluja. Oppitunnin käyttö on opettajalle hyvin helppoa, sillä opettajan tulee vain laittaa video käyntiin ja paussille silloin, kun videolla näin ohjeistetaan.

Tilaa Vaikuttava Eurooppa -video-oppitunti

Tunne Eurooppa -oppimispeli puolestaan käsittelee laajasti EU:n toimintaa ja peli tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua muun muassa EU:n arvoihin, tavoitteisiin sekä käytännön toimintaan. Seppo-alustalla toimiva peli on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sekä Vaikuttava Eurooppa -video-oppitunti että Tunne Eurooppa -oppimispeli sopivat mainiosti European Youth Weekille. Materiaalit ovat saatavilla maksutta käyttöön Nuorten Akatemian verkkosivuilta.

Tilaa Tunne Eurooppa -oppimispeli

Tekstin on kirjoittanut Nuorten Akatemian korkeakouluharjoittelija Kaisla Karhuvirta.