Hyppää sisältöön

EU demokratian ja ihmisoikeuksien edistäjänä -video-oppitunti

EU demokratian ja ihmisoikeuksien edistäjänä -video-oppitunti tarjoaa tietoa ja pohdintatehtäviä oppilaille. Video-oppitunnilla pohditaan, miten EU edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Lisäksi videolla käsitellään yleisesti Euroopan unionia: miten EU näkyy nuorten elämässä, miten EU toimii kansainvälisesti ja miten demokratiavaje näkyy EU:ssa ja maailmalla. 

Video-oppitunnit toimivat siten, että opettaja laittaa videon pyörimään luokalleen ja pysäyttää sen kun videolla näkyy paussi-symboli. Symboli on merkki sille, että oppilaat voivat alkaa suorittaa tehtävää videolla nähdyn tehtävänannon mukaisesti. Kun tehtävä on luokassa tehty, opettaja laittaa videon jälleen pyörimään. 

Tilatessaan video-oppitunnin opettaja saa sähköpostiinsa linkin videoon sekä opettajan oppaaseen. Opas pitää sisällään videon tarkan sisällön sekä videolla nähtävät tehtävänannot. 

Kesto: n. 75 min 
Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste 
Teemat: EU, demokratia, ihmisoikeudet 

Video on tehty yhdessä Eurooppanuorten kanssa, ja se on toteutettu Eurooppa-tiedotuksen valtionavulla.

Tilaa tästä 

Tilausohjeet ja lisätietoa kouluvierailujen käytännön järjestelyistä 

Video-oppituntia voi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin ja maantiedon opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten oppitunti istuu opetussuunnitelmaan peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa: 

Peruskoulun opetussuunnitelman (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet 

Yhteiskuntaoppi: S2 Demokraattinen yhteiskunta, S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen 

Arvot ja yleinen oppiminen 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. 

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet 

  • Historia: HI3 Eurooppalainen ihminen, HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat 
  • Yhteiskuntaoppi: YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 

Yhteiskuntaopin tavoitteet 
T7: Ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena 

Arvot ja yleinen oppiminen 
Yhteiskunnallinen osaaminen: Opiskelijan monimuotoiset osallistumis-, vaikuttamis- ja työkokemukset sekä niiden reflektointi ovat yhteiskunnallisen osaamisen lähtökohtana. Opinnot syventävät opiskelijan ymmärrystä omasta roolistaan, vastuustaan ja mahdollisuuksistaan tukea demokratian monimuotoista toteutumista ympäröivässä yhteiskunnassa ja yhteistyössä muiden kanssa. 

Ammatillinen koulutus

Arvot ja yleinen oppiminen 

Yhteiskunnallinen osaaminen ja kansalaistaidot (2.5)
Opiskelija osaa: 

  • seurata ajankohtaisia poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia ilmiöitä ja tapahtumia  
  • osallistua yhteistä etua edistävään toimintaan  
  • ajatella kriittisesti, toimia ongelmanratkaisutilanteissa ja argumentoida näkemyksiään rakentavasti  

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.