Hyppää sisältöön

Miten raha-asioiden kanssa sujuu?

Rahasta on lupa puhua, ja erityisen tärkeää rahasta puhuminen on silloin, kun toimeentuloon ja rahankäyttöön liittyy huolta tai ahdistusta. Mitä enemmän ja monipuolisemmin rahasta puhutaan, sen helpompi nuorten on huomata, että meistä moni kamppailee ajoittain taloudenhallinnan kanssa ja apua ongelmiin on saatavilla.

Kansainvälinen rahaviikko on hyvä hetki meidän aikuisten muistuttaa itseämme siitä, että rahan puheeksi ottaminen, ennen kuin ongelmat ehtivät kärjistyä, kannattaa aina.  Yhteistyökumppanimme Suomen Asiakastieto Oy näkee talouskasvatuksen tehokkaimpana keinona ehkäistä nuorten taloudellisia vaikeuksia.

Yhdessä heidän kanssaan tuotamme #TarkkaFyrkka-hankkeen avulla ratkaisuja nuorten velkaantumisen ennaltaehkäisyyn, jotta yhä useammalla nuorella olisi tasapuoliset mahdollisuudet ponnistaa aikuisuuteen. 

“Nuorille tulee tarjota ajoissa tietoa oman talouden hallinnasta ja siitä, mikä merkitys esimerkiksi luottotiedoilla on ihmisen elämässä. Aikuisuuden myötä vapaus tehdä hankintoja ja sopimuksia kasvaa, mutta samalla kasvaa vastuu tehdyistä sopimuksista”, Heikki Ruponen Suomen Asiakastieto Oy:stä toteaa. 

Nuoren taloudenhallinta osana elämänhallintaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Osallisuuden osaamiskeskuksen juuri julkaistussa valtakunnallisessa nuorten kuulemisessa nousi esille, että 36 % nuorista vastaajista on sitä mieltä, että se, ettei ole huolta rahasta, on yksi tärkeimmistä hyvinvointia tuovista asioista. Raha ei ehkä tuo onnea, mutta tiedämme, että vähävaraisuus on yhteydessä esimerkiksi terveyteen, mielenterveyden ongelmiin sekä elämään tyytymättömyyteen ja heikentää mielekkään tekemisen mahdollisuuksia (1).  

Taloudenhallinta ja toimeentulo ovat osa kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja hyvinvointia. Nuoruus on usein aikaa, jolloin harjoitellaan rahan käyttöä ja otetaan vastuuta omasta elämästä. Asiat eivät mene aina oikein ensimmäisellä tai toisellakaan yrityksellä, ja se kuuluu asiaan. Nuoruudessa opitut taloustaidot voivat kuitenkin tasoittaa polkua aikuisuuteen ja vapauttaa voimavaroja muihin asioihin. 

Tietämättömyys ja kärjistyneet talousvaikeudet vaikuttavat toimintamahdollisuuksiin yhteiskunnassa ja pahimmillaan esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän saaminen voi olla syrjäyttävä kokemus. 

”Jos nuorella on maksuhäiriötä, aiheuttaa se haasteita itsenäiseen elämään siirtymiseen. Maksuhäiriö vaikuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon saamiseen, puhelinliittymään, vapaaehtoisiin vakuutuksiin, laskulla ostamiseen ja moniin muihin luotollisiin sopimuksiin. Jos nuorella ei ole vahvaa tukiverkkoa ympärillään, voivat taloudelliset haasteet olla erittäin raskaita nuoren elämässä”, Ruponen kertoo. 

Millaisia rahaan liittyviä haasteita nuoret kohtaavat?

Kaikki nuoret eivät aloita oman taloutensa pyörittämistä samalta viivalta. Etenkin lapsuudenkodin merkitys nuoren kulutuskäyttäytymisen, taloustaitojen ja rahaa ympäröivien asenteiden muotoutumiseen on merkittävä. Perheiden taloudellinen eriarvoisuus voi seurata nuoria myös aikuisuuteen. Itlan tutkimuksessa vuonna 2021 havaittiin, että aikuisuuden maksuhäiriöt olivat selvästi yleisempiä pienituloisten, toimeentulotukea saaneiden ja matalasti koulutettujen vanhempien lapsilla. Tasa-arvon kannalta on siis tärkeää, että talouskasvatukseen ja tukeen talousasioissa panostetaan kotien lisäksi myös koulussa, vapaa-ajan toiminnassa ja nuorten palveluissa. 

”Yhteensä noin 38 000 alle 29-vuotiaista on maksuhäiriö tai -häiriöitä. Miehillä maksuhäiriöt ovat yleisempiä kuin naisilla. Esimerkiksi 25–29-vuotiaista miehistä 13,1% on vähintään yksi maksuhäiriö. Samassa ikäluokassa maksuhäiriöitä on 10,9 % naisista. Maksuhäiriöitä tulee monista eri syistä. Ne voivat johtua esimerkiksi maksamattomista kulutusluotoista, osamaksu- ja verkko-ostoksista, puhelinlaskuista, vuokrista tai vakuutusmaksuista. Myös viranomaismaksut ja sakot aiheuttavat paljon maksuhäiriöitä. Ne ovat suoraan ulosottokelpoisia ja aiheuttavat maksuhäiriömerkinnän, jos saatavia ei ulosoton kauttakaan makseta”, Ruponen muistuttaa. 

Tavarapaljoudessa ja kulutusyhteiskunnassa kasvaneille nuorille kulutus kantaa enenevissä määrin symbolisia merkityksiä (2). Kun teoriassa kaikki on saatavilla parilla klikkauksella, korostuu nuorten kulutuksessa tarve erottua massasta ja toisaalta saada hyväksyntää ja kuulua joukkoon. Samaan aikaan luotolliset sopimukset ovat hyvin yleisiä, ja velkaa on jokaisen yli 18-vuotiaan suhteellisen helppo saada, mikäli aiemmat maksuvaikeudet eivät ole kärjistyneet luottotietojen menettämiseen. Haasteena onkin samanaikaisesti paine elää menestyksekästä elämää, joka kannustaa kuluttamaan yli varojen, ja kokemattomuus rahan käytöstä (ks. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Osallisuuden osaamiskeskuksen valtakunnallinen nuorten kuuleminen).  

Aikuinen nuoren tukena talousongelmissa

Paras tuki nuorelle talousasioissa on ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ennen kuin taloudenhallinnan ongelmat kärjistyvät. On hyvä huomata, että rahavaikeuksiin liittyvä stigma ajaa usein vaikeuksien peittelemiseen ja puhumattomuuteen. Siksi nuorille on hyvä tarjota tietoa ja tilaa keskustella raha-asioista matalalla kynnyksellä.  

Jos nuori saa maksuhäiriön tai ajautuu taloudelliseen ahdinkoon, tarvitsee hän luotettavan aikuisen tukea. Tärkeää on osoittaa nuorelle, että tilanteesta selvitään kyllä, mutta yksin ei kannata asian kanssa jäädä. On myös hyvä muistuttaa, ettei maksuhäiriö ole loppuelämän kestävä ongelma. Kun nuori saa omat raha-asiansa kuntoon ja pystyy maksamaan häiriön aiheuttaneen saatavan, myös luottotiedot palautuvat puhtaiksi varsin nopeasti. 

Nuorten parissa toimivat aikuiset eivät ole ainoita, jotka voivat olla nuorten tukena talousasioissa. Ruponen korostaa myös yritysten roolia nuorten tukemisessa ja talousvaikeuksien kärjistymisen ennaltaehkäisyssä: 

“Yritykset voivat ohjeistaa nuoria ja tarjota proaktiivisesti neuvoja, jos esimerkiksi laskujen maksun kanssa on ongelmia. Nuoret ovat monelle yritykselle tärkeä kohderyhmä ja heihin kohdistetaan paljon mainosrahaa. Kun nuorille myydään tuotteita laskulla tai osamaksulla, on erittäin tärkeä tehdä se vastuullisesti ja läpinäkyvästi.” 

Nuoret ovat fiksuja, mutta heitä on tärkeä tukea, kun he rakentavat tietään kohti aikuisuutta. Toisinaan voi siis olla paikallaan kysyä nuorelta rohkeasti: miten raha-asioiden kanssa sujuu? 

Hymyilevä Liisa Tatti


Lisätietoja #TarkkaFyrkka-hankkeesta antaa

Liisa Tatti, projektikoordinaattori
liisa.tatti@nuortenakatemia.fi
050 321 4768

Lähteitä 

  1. Tutkimustietoa köyhyyden seurauksista ks. esim: 

    Hirvilammi, Tuuli & Mäki, Sari (2013): Toimeentulovaikeuksia, yksinäisyyttä ja alemmuuden kokemuksia. Perusturvan saajien rajalliset toimintamahdollisuudet. 

    Ohisalo, Maria & Laihiala, Tuomo & Saari, Juho (2015): Huono-osaisuuden ulottuvuudet ja kasautuminen leipäjonoissa. 

    Ranta, M., Punamäki, R. L., Chow, A., & Salmela-Aro, K. (2020): The economic stress model in emerging adulthood: The role of social relationships and financial capability. 
  1. Salo , U-M & Sallamaa , S (2020):Talous, kulutus ja erilaiset elämäntyylit lasten puheissa, Nuorisotutkimus , Vuosikerta. 38 , Nro 2 , Sivut 3-21 . 

Linkatut lähteet: