Hyppää sisältöön

#TarkkaFyrkka – rahahuolia? -työpaja (fi/sv)

#TarkkaFyrkka – rahahuolia? -työpajassa pohditaan omaa taloudenhallintaa ja maksuhäiriömerkinnän syntymistä sekä keskustellaan rahahuoliin liittyvistä tunteista. Työpajamateriaalia voi hyödyntää monien aineiden oppitunneilla, mutta myös nuorten vapaa-ajan ryhmätoiminnassa. Työpajan tehtävät soveltuvat n. 15–30-vuotiaille.

Työpajan alussa kartoitetaan nuorten ymmärrystä teemasta ja herätellään miettimään velkaantumisprosessia osallistavin menetelmin, kuten Kahoot-tietovisan ja tehtäväkorttien avulla. Työpajan toisella puoliskolla nuoret saavat pohtia velkaantumiseen ja rahahuoliin liittyviä tunteita ja miettiä, miten ottaa puheeksi vaikea aihe läheisen kanssa. Lopuksi esitellään tahoja, joilta voi saada apua, kun itsellä tai läheisellä on rahahuolia. Työpajamalli on tuotettu vuonna 2019 osana Nuorten Akatemian pitkäaikaista yhteistyötä Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa.

Työpajan kesto on noin 75 minuuttia.

#TarkkaFyrkka – rahahuolia? -materiaalit:

Työpajamateriaaleja on saatavilla myös selkosuomeksi:

Työpajan runko:
(Kesto 75 min )

Työpajan aloitus (3 min)
Testaa tietosi -Kahoot (10 min)
Lasku maksamatta? (tehtäväkortit) (25 min)
Keneltä pyydän apua? (5 min)
Keskusteluharjoitus parin kanssa (7 min)
Ryhmäkeskustelu: Mikä on paras tapa auttaa? (5 min)
Miten ottaa puheeksi? (10min)
Mistä saan apua? (5 min)
Palaute, kertaus ja kiitos (5 min)
Ekstratehtävä: Viisi kertaa miksi (10 min)

TarkkaFyrkka – ekonomiska bekymmer?

Materialet för verkstaden finns även på svenska! Utgångspunkten för verkstäderna är att uppmuntra unga till attfundera över den egna ekonomin samt väcka tankar om betydelsen av den egna kreditupplysningen. I verkstäderna behandlas även känslor kring pengar och skuldsättning och ges redskap till att tala om pengar och söka hjölp vid behov. Materialet är lämplig för unga och unga vuxna i ålder 15 till 30. Materialet är producerat i samarbete med Suomen Asiakastieto Oy.

Verkstadens material:

Verkstadens uppbyggnad:
(Längd 75 min)

Inledning (3 min)
Kahoot -frågesport (10 min)
Uppgiftskort: En obetald räkning? (25 min)
Vem ska jag be om hjälp? (5 min)
Diskussionsövning i par (7 min)
Gruppdiskussion: Vad är det bästa sättet att hjälpa? (5 min)
Hur föra på tal? (10min)
Varifrån får jag hjälp? (5 min)
Respons, repetition och tack (5 min)
Extrauppgift: Fem gånger varför