Hyppää sisältöön

#TarkkaFyrkka – rahahuolia? -työpaja (fi/sv)

#TarkkaFyrkka – rahahuolia? -työpajoissa pohditaan omaa taloudenhallintaa sekä mitä voi käydä, jos laskuja ei maksa ajoissa.

Työpaja soveltuu 15–30-vuotiaille ja sen tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten ylivelkaantumista ja maksuhäiriömerkintöjen syntyä. Työpajan alussa kartoitetaan nuorten ymmärrystä tematiikasta ja herätellään miettimään velkaantumisprosessia osallistavin menetelmin Kahoot-tietovisan ja tehtäväkorttien avulla. Työpajan toisella puoliskolla nuoret saavat pohtia ryhmissä velkaantumiseen ja rahahuoliin liittyviä tunteita ja miettiä, miten ottaa puheeksi vaikea aihe läheisen kanssa. Lopuksi annetaan konkreettinen työkalu -puheeksi ottamisen malli, ja esitellään tahoja, joilta voi saada apua, kun itsellä tai läheisellä on rahahuolia. Työpajamalli on osa Nuorten Akatemian pitkäaikaista yhteistyötä Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa.

Työpajan kesto on noin 75 minuuttia. Vuonna 2022 voit tilata maksuttoman kouluvierailun, jolloin kouluvierailijamme vetää työpajan puolestasi.

#TarkkaFyrkka – rahahuolia? -materiaalit:

#TarkkaFyrkka – rahahuolia? -ohjaajanopas (.ppt vain ohjaajalle)

#TarkkaFyrkka – rahahuolia -esitys, joka toimii työpajan runkona (.ppt ohjaaja esittää työpajassa)

Tehtäväkortit (pdf, vain ohjaajalle, tulosta ja leikkaa yksi korttisetti per ryhmä)

Linkki Kahoot -tietovisaan

Lisäksi tarvitset kyniä, tusseja, A4-paperia ja post-it-lappuja

Työpajan runko:
(Kesto 75min )

Työpajan aloitus (3 min)
Testaa tietosi -Kahoot (10 min)
Lasku maksamatta? (tehtäväkortit) (25 min)
Keneltä pyydän apua? (5 min)
Keskusteluharjoitus parin kanssa (7 min)
Ryhmäkeskustelu: Mikä on paras tapa auttaa? (5 min)
Miten ottaa puheeksi? (10min)
Mistä saan apua? (5 min)
Palaute, kertaus ja kiitos (5 min)
Ekstratehtävä: Viisi kertaa miksi (10 min)

Tuotettu 2019.

TARKKAFYRKKA – ekonomiska bekymmer?

Materialet för verkstaden finns även på svenska! Utgångspunkten för verkstäderna är att uppmuntra unga till attfundera över den egna ekonomin samt väcka tankar om betydelsen av den egna kreditupplysningen. I verkstäderna behandlas även känslor kring pengar och skuldsättning och ges redskap till att tala om pengar och söka hjölp vid behov. Materialet är lämplig för unga och unga vuxna i ålder 15 till 30. Materialet är producerat i samarbete med Suomen Asiakastieto Oy.

Verkstadens material:

#TarkkaFyrkka -ledarens guide (.ppt, endast för ledaren)

#TarkkaFyrkka -presentation (.ppt, visas under verkstaden)

Uppgiftskorten (skriv ut och klipp korten så att alla grupper får ett set)

Länken till Kahoot -frågesporten

Dessutom behvös: pennor, A4 -papper, tuschar och post-it-lappar

Verkstadens längd är ca. 75 minuter.

Inledning (3 min)
Kahoot -frågesport (10 min)
Uppgiftskort: En obetald räkning? (25 min)
Vem ska jag be om hjälp? (5 min)
Diskussionsövning i par (7 min)
Gruppdiskussion: Vad är det bästa sättet att hjälpa? (5 min)
Hur föra på tal? (10min)
Varifrån får jag hjälp? (5 min)
Respons, repetition och tack (5 min)
Extrauppgift: Fem gånger varför