Hoppa till innehåll

TarkkaFyrkka – ekonomiska bekymmer?

Utgångspunkten för verkstäderna är att uppmuntra unga till attfundera över den egna ekonomin samt väcka tankar om betydelsen av den egna kreditupplysningen. I verkstäderna behandlas även känslor kring pengar och skuldsättning och ges redskap till att tala om pengar och söka hjölp vid behov. Materialet är lämplig för unga och unga vuxna i ålder 15 till 30. Materialet är producerat i samarbete med Suomen Asiakastieto Oy.

Verkstadens material:

Verkstadens uppbyggnad:
(Längd 75 min)

Inledning (3 min)
Kahoot -frågesport (10 min)
Uppgiftskort: En obetald räkning? (25 min)
Vem ska jag be om hjälp? (5 min)
Diskussionsövning i par (7 min)
Gruppdiskussion: Vad är det bästa sättet att hjälpa? (5 min)
Hur föra på tal? (10min)
Varifrån får jag hjälp? (5 min)
Respons, repetition och tack (5 min)
Extrauppgift: Fem gånger varför