Hyppää sisältöön

Viherpesua vai aidosti vastuullista? 

100 % luonnollinen, parempi valinta, valmistettu osittain kierrätetystä materiaalista… Kuulostaako tutulta? Vastuullinen kuluttaminen kiinnostaa ihmisiä, ja monet nuoret kuluttajat etsivät vastuullisempia vaihtoehtoja muun muassa pikamuodille. Tämä on huomattu myös yrityksissä, ja siksi monien tuotteiden markkinoinnissa voikin törmätä erillaisiin vastuullisuuteen viittaaviin väitteisiin sekä kuviin puhtaasta luonnosta tai pilvenhattaroista. Vastuullisuusväitteiden todenperäisyyden arviointi ei ole aina helppoa. Mistä viherhepesun tunnistaa?

Viherpesulla tarkoitetaan markkinoinnin keinoja, joilla tuote tai palvelu yritetään saada näyttämään vastuullisemmalta kuin se todellisuudessa on. Tähän artikkeliin on koottu vinkkejä ja materiaaleja, joiden avulla vastuullista kuluttamista ja viherpesun tunnistamista voi käsitellä nuorten kanssa.

Monet nuoret ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta sekä maapallon tilasta ja haluaisivat siksi tehdä ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja, mutta saattavat kokea niiden tekemisen haastavaksi. Useat yritykset mainostavat tuotteitaan vastuullisina, mutta väitteiden todenperäisyys jää köykäiseksi. On hyvä, että vastuullinen kuluttaminen sekä kyky tulkita mediaviestejä ja mainontaa ovat liittyvät perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä monilukutaito.

Usein yritysten toiminta perustuu voiton tavoitteluun ja tavaroiden tuottamiseen, minkä seurauksena maapallo täyttyy myös tarpeettomasta tavarasta. Yrityksillä voi olla houkutus vastata kuluttajien kysyntään vastuullisemmista tuotteista, mutta ei välttämättä halua muuttaa tuotteitaan aidosti vastuullisiksi tai vähentää ylituotantoa. Siksi jotkut yritykset pyrkivät markkinoimaan tuotteitaan vastuullisina, vaikka vain pientä osaa toiminnasta olisi muutettu aidosti paremmaksi.

Kuluttajaliiton selvityksen (2022) mukaan kuluttajat kokevat vastuullisuusväittämien analysoinnin ja viherpesun tunnistamisen haasteelliseksi. On tärkeää, että kuluttajilla ja kansalaisilla on edellytyksiä tunnistaa epäluotettava tieto sekä viherpesu sellaista kohdatessaan. Tämä edellyttää informaatiolukutaitoa, medialukutaitoa sekä vastuullisuuslukutaitoa.

Miten tunnistaa viherpesu?

Toisinaan yritysten viherpesu on räikeää ja helposti erottuvaa, mutta usein vastuullisuusväitteiden arviointi on yllättävänkin hankalaa. Se, että yritykset kehittävät toimintaansa nykyistä ekologisempaan suuntaan, on hyvä juttu. Toisinaan tekojen ympäristövaikutuksia saatetaan kuitenkin liioitella tai korostaa markkinointimielessä. Siksi mainosväitteitä olisi tärkeä osata tulkita ja arvioida.

Esimerkiksi näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota:

Onko väite epämääräinen vai perusteltu?

Termit, kuten “ekologinen” tai “vastuullinen” eivät vielä yksin kerro paljoakaan. Epämääräiset ja yleiset sanat sekä käsitteet tarvitsevat lisäksi täsmälliset perustelut. Mitkä asiat tekevät kyseisestä tuotteesta vastuullisen tai ympäristöystävällisen?

Tarkkana kierrätysmateriaalien kanssa

Kierrätysmateriaalien käyttö sekä pakkauksissa että tuotteiden materiaalina yleistyy ja onkin hyvä asia, että materiaaleja vaihdetaan vähemmän ympäristöä kuormittaviin. Tuotteen ympäristökuormituksen kannalta on kuitenkin oleellista erottaa, onko itse tuote valmistettu kierrätysmateriaalista, onko siinä mukana vain pieni osuus kierrätettyä materiaalia vai onko pelkästään tuotteen pakkaus valmistettu kierrätysmateriaalista.

Jos vaikkapa vaate on valmistettu kierrätetystä polyesterista, on materiaali yleensä peräisin kierrätetyistä muovipulloista. Tällöin materiaali on otettu pois niin sanotusta suljetusta kierrosta, jossa siitä olisi voitu jalostaa uusia muovipulloja. Polyesterivaatteen materiaali ei sovellu enää jatkossa samalla tavalla kierrätettäväksi.

Mistä sertifikaatit kertovat?

Tuotteista löytyy usein jos jonkinlaista leimaa ja sertifikaattia. Niiden avulla kuluttaja saa tietoa tuotteen valmistukseen ja alkuperään liittyvistä asioista. Vastuullisuusmerkkien kohdalla kannattaa aina pysähtyä pohtimaan, mikä merkki on kyseessä, kuka sen myöntää ja millä edellytyksillä sen voi saada.

Luotettavan sertifikaatin kriteerit ovat julkisia ja riippumattoman kolmannen osapuolen valvomia. Tällaisia ovat esimerkiksi Reilun kaupan sertifikaatti ja viralliset ympäristömerkit, kuten Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki.

Viherväitteet häivyttävät tuotannon ihmisoikeuskysymykset

Luonnollinen, luonnonmukainen, hiilineutraali: tuotteiden markkinoinnissa korostuvat erilaiset ympäristöön viittaavat ilmaisut. Kun markkinoinnissa keskitytään vain ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin, jäävät tuotteiden tuotanto-olosuhteet usein pimentoon.

Monet kulutustuotteet, erityisesti pikamuoti, valmistetaan niin sanotuissa riskimaissa. Niissä työntekijöiden oikeudet ja palkkaus ovat erittäin heikot. Tuotteen kokonaisvastuullisuutta arvioitaessa tulisi siis kiinnittää huomiota myös tuotteen alkuperään.

Materiaaleja viherpesun ja vastuullisuuslukutaidon harjoitteluun koulussa

Pikamuodista hitaaseen -oppimispeli

Pikamuodista hitaaseen -oppimispelissä tutustutaan tekstiiliteollisuuden ja pikamuodin ympäristö- sekä ihmisoikeusongelmiin. Seppo-alustalla toimiva digitaalinen oppimispeli tarjoaa aiheesta ajankohtaista, tutkittua tietoa ja käsittelee osassa pelitehtävissä myös viherpesua.

Peli on kehitetty Nuorten Akatemian, Eetin, Josko-suunnittelijakollektiivin sekä tutkijakumppaneiden Anna Härrin ja Essi Vesterisen yhteistyönä, ja sen rahoittaa Koneen Säätiö. Se on suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Pelin voi maksutta tilata tämän linkin takaa

Vihreän kampanjan salaisuus -pakopeli

Pakopelissä nuoret pääsevät käsittelemään pelaten, pohtien ja keskustellen erilaisia näkökulmia viherpesuun liittyen: millaisia vaikutuksia viherpesulla voi olla ja miksi viherpesua tehdään. Kouluvierailu koostuu kahdesta osiosta: Vihreän kampanjan salaisuus -pakopelin pelaamisesta ja purkukeskustelusta.

Kouluvierailu on maksuton, ja sen ohjaa Nuorten Akatemian koulutettu kouluvierailija. Kouluvierailua voi tilata pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Joensuuhun ja Ouluun sekä niiden lähiseuduille 9. luokille ja toiselle asteelle.

Tilaa pakopeli tämän linkin takaa

Tunnista viherpesu! -työpajamateriaali

Eetti ry:n tuottama Tunnista viherpesu! -työpajamateriaali on opettajalle suunnattu materiaali, jonka voi ottaa sellaisenaan käyttöön oppitunneilla. Maksuttoman työpajamateriaalin tavoitteena on saada tietoa mainosten viherväittämistä ja oppia tunnistamaan viherpesua. Työpajarunkoon sisältyy mainonnan analyysiin ja viherpesun tunnistamiseen keskittyvä harjoitus. Työpaja on suunnattu yläkouluille ja toiselle asteelle.

Nappaa talteen työpajamateriaali, materiaali löytyy sivun lopusta.

Viherpesua vai vastuullista kuluttamista? -aamunavaus

Yläkouluikäisille suunnatussa aamunavauksessa kerrotaan lyhyesti, mitä viherpesulla tarkoitetaan, jonka jälkeen aihetta pohditaan interaktiivisesti. Oppilaille esitetään viisi väitettä viherpesusta. Oppilaat vastaavat väitteisiin kääntämällä peukun ylös, keskelle tai alas riippuen siitä, ovatko he väitteen kanssa samaa mieltä.

Lataa aamunavaus täältä

Vainua viherpesu! -opattajan opas

Opettajille ja kasvattajille suunnattu Vainua viherpesu! -opas tarjoaa tukea ja näkökulmia vastuullisuusmarkkinoinnin ja viherpesun käsittelyyn oppitunneilla. Opas tarjoaa tietoa siitä, miten viher- ja vastuullisuusväittämiä hyödynnetään mainonnassa sekä siitä, mitä viherpesulle tarkoitetaan. Lisäksi oppaasta löytyy listaus yleisimmistä viherväittämistä ja esimerkkimainoksia tutkittavaksi. Oppaaseen on myös koottu tehtävävinkkejä, joiden avulla aihetta voi käsitellä yhdessä nuorten kanssa.

Lataa materiaali täältä.

Blogin kirjoittaja
Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) on kansalaisjärjestö, joka ajaa oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista.