Hyppää sisältöön

Vainua viherpesu -kouluvierailu

Vainua viherpesu -kouluvierailuilla pelataan Vihreän kampanjan salaisuus -pakopeliä sekä haetaan keskustellen ymmärrystä viherpesusta ilmiönä

Nuoret haluavat kuluttaa kestävämmin, mutta organisaatioiden vastuullisuusväittämien arvioiminen voi olla hankalaa – perustuvatko väittämät vastuullisuudesta todellisiin käytäntöihin vai ovatko ne vain viherpesua? Kouluvierailun tavoitteena on edistää nuorten kriittistä medialukutaitoa ja vastuullista kuluttajuutta.

Vainua viherpesu -kouluvierailulla nuoret pääsevät käsittelemään pelaten, pohtien ja keskustellen erilaisia näkökulmia viherpesuun liittyen: esimerkiksi sitä, millaisia vaikutuksia viherpesulla voi olla ja miksi viherpesua tehdään. Tavoitteena ei ole ainoastaan välittää tietoa viherpesusta vaan luoda syvempää ymmärrystä ilmiöstä sekä tukea nuoria löytämään uusia näkökulmia ja pohtimaan ratkaisuja yhdessä muiden kanssa.

Kouluvierailu koostuu kahdesta osiosta: Vihreän kampanjan salaisuus -pakopelin pelaamisesta ja purkukeskustelusta. Pakopeli on elämyksellinen ryhmäpeli, jossa ratkotaan pelin taustatarinan siivittämänä teemaan kytkeytyviä loogisia pulmanratkontatehtäviä. Pakopelin tarkoituksena on johdattaa nuoria pureutumaan ilmiöön, viherpesun ilmenemismuotoihin ja siihen liittyviin näkökulmiin kiinnostavalla ja vuorovaikutteisella tavalla. Purkukeskustelu taas tarjoaa nuorille mahdollisuuden jakaa tuetusti pelin herättämiä oivalluksia ja omia mielipiteitään. Keskustelun aikana rakennetaan yhdessä muiden kanssa uutta ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja viherpesusta sekä pohditaan vastuuta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kouluvierailu toteutetaan suomen kielellä. Viherpesu viestinnässä ja markkinoinnissa perustuu suurelta osin kielellisiin viherväittämiin ja kielellisen muotoilun kikkoihin. Vierailun sisällöt voivat näin ollen olla osalle kielellisesti haastavia.

Kouluvierailun ohjaa Nuorten Akatemian koulutettu kouluvierailija. Voit lukea lisää hankesivulta.

Kouluvierailu on täysin maksuton.

Kesto: 75-90 min (sovitaan oppilaitoksen kanssa, suosituskesto 90 min)
Kohderyhmä: 9.-luokkalaiset ja toisen asteen opiskelijat
Ryhmäkoko: enintään 25 opiskelijaa. Suurempien ryhmien kohdalla olethan yhteydessä Nuorten Akatemiaan puhelimitse tai sähköpostitse.
Teemat: globaalikasvatus, kestävä kehitys, kriittinen medialukutaito, viherpesu
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Joensuu ja Oulu sekä edellä mainittujen lähialueet mahdollisuuksien mukaan.

Vainua viherpesu -kouluvierailun sisältö on tuotettu yhteistyössä Eettisen kaupan puolesta EETTI ry:n ja Taksvärkki ry:n kanssa. Pakopeliä on kehitetty ja testattu yhdessä kohdeikäryhmään kuuluvien nuorten kanssa.

Tilaa tästä

Tilausohjeet ja lisätietoa kouluvierailujen käytännön järjestelyistä

Kouluvierailua voi hyödyntää esimerkiksi yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen tunneilla tai kestävää kehitystä käsittelevillä kursseilla.