Hyppää sisältöön

MAHIS-tuki

Mahis on sosiaaliseen vahvistamiseen perustuva ryhmätoiminnan malli, joka edesauttaa monenlaisten nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Mahiksessa nuori saa elämäänsä turvallisen ja läsnäolevan aikuisen, jonka ohjaamissa ryhmissä mahdollistuu omien vahvuuksien löytyminen, yhteisen toiminnan toteutuminen sekä ystävien ja vertaistuen saaminen. 

Mahis-koulutuksen käynyt ohjaaja voi hakea Mahis-tukea nuorten kanssa suunnitellun ja toteutettavan projektin toimintakuluihin. Mahis-tuki mahdollistaa ryhmälle niin suurten kuin pientenkin unelmien toteutumisen. 

Mahis-ryhmien projekteissa tärkeää ei ole tuotos tai lopputulos, vaan yhdessä vietetty aika sekä nuorten elämäntilanteen huomioivan toiminnan lomassa käydyt keskustelut ja saadut kokemukset. Olennaista on nuorelle mahdollistuva kokemus positiiviseen ryhmään kuulumisesta. 

Mahiksen tuenhaun aikataulut ja lisätiedot löydät täältä.

Hymyilevä Saara Kallio-Kokko

Lisätietoja MAHIS-tuesta antaa

Saara Kallio-Kokko, kehittämispäällikkö
saara.kallio-kokko@nuortenakatemia.fi
050 590 5123