Hyppää sisältöön

Nuorten ääni kuuluu uudessa hyväksytyssä valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa

Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) vuosille 2024–2027. VANUPO ohjaa hallituksen toimenpiteitä nuorten kasvu- ja elinolojen edistämistyössä hallituskauden aikana. Nuorten Akatemia on ollut mukana ohjelman valmistelussa osana Osallisuuden osaamiskeskusta, joka järjesti valtakunnallisen nuorten kuulemisen valmistelua varten.

Uuden valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet keskittyvät nuorten hyvinvoinnin edistämiseen koulussa ja oppilaitoksessa, nuorten pääsyyn matalalla kynnyksellä mieluisaan harrastukseen, nuorten mielenterveyden tukemiseen, nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen sekä nuorten turvallisuuden tunteen, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseen. 

“Nuorten ääni kuuluu ohjelman tavoitteissa ja toimenpiteissä. Samoja teemoja nousi esiin myös kuulemisessa”, kommentoi Antti Ollikainen Nuorten Akatemialta.  

Ollikainen on toiminut osallisuusasiantuntijana Osallisuuden osaamiskeskuksessa ja oli mukana toteuttamassa nuorten valtakunnallista kuulemista osana VANUPO:n valmistelua.

Nuorten osallisuus säilyy kantavana teemana ohjelman tavoitteissa ja VANUPO:lla pyritään edistämään nuorten elinoloja, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Osallisuus ja demokratia on yhtenä teemana myös Suomen kansallisissa tavoitteissa nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle. 

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO)

Voit myös lukea lisää VANUPO:n nuorten kuulemisesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta ja kuulemisen menetelmistä Nuorten Akatemian verkkosivuilta löytyvästä julkaisusta.