Hyppää sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskus

Nuorten Akatemia muodostaa yhdessä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Kehittämiskeskus Opinkirjon, Koordinaatin ja SPR Nuorten Turvatalojen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2020–2023 asettaman nuorisoalan osallisuuden osaamiskeskuksen. Osallisuuden osaamiskeskuksen päätehtävä on edistää ja kehittää nuorten osallisuutta yhteiskunnassamme.

Yhdessä edistämme ja kehitämme nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ammatillinen unelmamme on toimintakulttuurin muutos kohti nuorten osallisuutta tukevaa kehittämistä ja päätöksentekoa eri toimialoilla.

Siksi koulutamme ja valmennamme johtavia viranhaltijoita ja nuorten kanssa toimivia aikuisia nuorten kohtaamisesta, yhdessä kehittämisestä ja toimijuuden vahvistamisesta. Uudistamme ja teemme tunnetuksi myös digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen kanavina ja jatkamme nuorten osallisuuden laatukriteereiden kehittämistä. Huomioimme toiminnassamme erilaiset ja eri-ikäiset, sekä muita heikommassa asemassa olevat nuoret.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.nuoretjaosallisuus.fi

Hymyilevä Mikko Sääskilahti

Lisätietoja osallisuuden osaamiskeskuksesta antaa

Mikko Sääskilahti, kehittämispäällikkö
mikko.saaskilahti@nuortenakatemia.fi
040 029 7820

Antti Ollikainen

Antti Ollikainen, osallisuusasiantuntija
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi
050 338 4485