Hyppää sisältöön

VANUPO: Nuorten kuuleminen

Opetus-ja kulttuuriministeriö ja Osallisuuden osaamiskeskus toteuttivat valtakunnallisen nuorten kuulemisen, jolla selvitettiin nuorten ajatuksia yhteiskunnallisista haasteista ja asioista, jotka tuovat nuorille hyvinvointia.

Kuuleminen kohdistettiin 13–25-vuotiaisiin ja kyselyyn vastasi 7081 nuorta ja työpajoihin osallistui 350 nuorta. Kuulemisen tuloksia käytettiin valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman valmistelutyön tukena vuonna 2023.

Tässä julkaisussa esitellään VANUPO:n nuorten kuulemisprosessin eri vaiheet ja lisäksi pohditaan, miten kuulemisprosessia olisi voitu edelleen kehittää.

Lue lisää julkaisusta:

VANUPO: Nuorten kuuleminen (26 sivua, pdf)