Hyppää sisältöön

S-E-X -ideakortit osallistavaan seksuaalikasvatukseen

Mitä?

S-E-X -ideakortit sisältää 14 menetelmää, joiden avulla voit toiminnallisesti nostaa esiin nuoria kiinnostavia seksuaalisuuteen liittyviä aihealueita, herättää monipuolista pohdiskelevaa keskustelua ja lisätä tietoa seksuaalisuudesta.

Miten?  
Kortit on jaettu lämmittelyharjoituksiin (Start!), keskusteluharjoituksiin (Think!) ja toimintaharjoituksiin (Act!). Menetelmiin painottuvien korttien avulla nuoret saavat mahdollisuuden vaikuttaa kasvatushetkien sisältöön omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Nuoret siis tuottavat itse seksuaalikasvatuksen sisällön!

Sinulleko?
S-E-X -ideakortit on tarkoitettu työvälineeksi nuorten parissa toimiville ammattilaisille, kuten terveystiedon opettajille, nuoriso-ohjaajille ja asuntolaohjaajille. Kortit toimivat erityisesti 16-20 -vuotiaiden seksuaalikasvatuksessa, mutta harjoituksia voi soveltaa myös muun ikäisille.

Tutustu kortteihin pdf-versioina

Ohjeet

START! Lämmittelyharjoitukset: 

Sanoja seksuaalisuudesta Seksibingo  Patsaat   Seksialias   Mielipidejana

THINK! Keskusteluharjoitukset:

Ilmiöt mediassa  Rakkaustarinoita  Keskustelua seksuaalioikeuksista  Kysy mitä haluat!

ACT! Toimintaharjoitukset:

Projekti Simulaatio  Sarjakuva  Kondomi-info  Palveluinfo

S-E-X -ideakortit on tuotettu Omaksi iloksi -hankkeessa pidetyissä amistyöpajoissa kokeiltujen menetelmien pohjalta. Hanke toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla. Hankeen yhteistyökumppaneina olivat Kohtaus ry, Hivpoint ja Saku ry.

Materiaali on tuotettu vuonna 2017. Kortit ovat loppuneet varastostamme.