Hyppää sisältöön

Agenda 2030 tutuksi -peli

Agenda 2030 tutuksi -peli käsittelee Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteita ja kestävää kehitystä.

Pelin tehtävissä pohditaan muun muassa:
• eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämistä,
• ilmastotekoja,
• sukupuolten tasa-arvoa koulutusmahdollisuuksien ja päätöksenteon näkökulmasta,
• miten koronapandemia on vaikuttanut Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen,
• millaisia ajatuksia eri ihmisillä ympäri maailmaa on kestävästä kehityksestä sekä
• omia vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi ruokahävikin vähentämisen ja kiertotalouden kautta.

Pelin rakenne

Pelissä on neljä tasoa, jotka avautuvat sitä mukaa, kun oppilas tekee riittävästi tehtäviä edeltävällä tasolla. Oppilas pystyy valitsemaan vapaasti kultakin tasolta esimerkiksi itseään eniten kiinnostavat aiheet tai ne mistä hänellä on vähiten tietoa ennalta. Pelistä löytyy myös yllätyksellisyyttä tuovia salamatehtäviä, joita opettaja voi lisätä oppilaille tehtäväksi.

Yleistietoa

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaiden ei tarvitse luoda Seppo-tunnuksia pelaamista varten. Pelaamista varten tarvitsee laitteen (tietokone, tabletti tai puhelin) sekä verkkoyhteyden. Suosituksena on pelata peliä pienryhmissä, mutta peliä voi pelata myös yksin. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja.

Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: noin 35-45 min
Kohderyhmä: 5.-6.-luokkalaiset
Teemat: globaali- ja ihmisoikeuskasvatus, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys, taloudellinen tasa-arvo, työoikeudet

Peli on kehitetty osana Matkalla maailmankansalaiseksi-hanketta ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Tilaa tästä

Tilausohjeet ja lisätietoa kouluvierailujen käytännön järjestelyistä

Koulutettu ohjaaja pitämään Agenda 2030 -aiheinen työpaja?
Agenda 2030 tutuksi -kouluvierailulla koulutettu kouluvierailija pitää oppilaitoksessa tai etätoteutuksena nuorille työpajan aiheesta. Kouluvierailulla tehdään toiminnallisia harjoitteita ja pelataan Agenda 2030 tutuksi -peliä. Kouluvierailu on maksuton.
Lisätietoa kouluvierailusta

Agenda 2030 -aiheinen peli  yläkouluikäisille tai toisten asteen opiskelijoille?
Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeen yhteydessä on kehitetty yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille neljä teemapeliä Agenda 2030 -tavoitteiden ympärille.
Lisätietoa yläkouluihin ja 2. asteelle suunnatuista peleistä

Agenda 2030 tutuksi -peliä voi hyödyntää esimerkiksi ympäristöopin ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten peliä voi hyödyntää alakoulussa:

Alakoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

  • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
  • Ympäristöoppi: S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan, S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
  • Yhteiskuntaoppi: S2 Demokraattinen yhteiskunta, S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Arvot ja yleinen oppiminen

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. — Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. (Tavoitteena laaja-alainen oppiminen, POPS 2014)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.