Hyppää sisältöön

Julkishallintoyhteistyö

Haluatteko selvittää miten nuoret kehittäisivät julkisia palveluita tai tarvitsetteko nuorten näkökulmia säädösvalmistelun pohjaksi? Tehdään se yhdessä ja otetaan nuoret mukaan!

Julkishallintoyhteistyössä tuotamme julkisille toimijoille kuten kunnille, ministeriöille ja laitoksille esimerkiksi raportteja nuorten näkökulmista valittuun teemaan sekä kuulemisia säädösvalmisteluun liittyen.

Nuorten kuulemisessa hyödynnämme monipuolisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten kyselyitä, haastatteluja ja työpajatyöskentelyä. Tuotettu raportti voi olla muodoltaan video, visuaalinen kooste tai teksti.

Lisää esimerkkejä tuottamistamme selvityksistä löydät Referenssit-sivuilta.

Hymyilevä Heikki Vuojakoski


Yhteistyöhön liittyen otathan yhteyttä

Heikki Vuojakoski, toimitusjohtaja
heikki.vuojakoski@nuortenakatemia.fi
040 041 3833