Hyppää sisältöön

Projektirahaa nuorten omiin projekteihin: opettajan vinkkilista

Intoa projektista ja Meidän Eurooppa -hankkeissa tuetaan nuorten ideoimia ja suunnittelemia projekteja. Tässä blogipostauksessa kerromme projektitaitojen hyödyistä sekä annamme vinkkejä projektirahalla tuetun ja nuorilähtöisen projektin suunnitteluun.

”Projekti oli kaiken kaikkiaan todella onnistunut: kaikki tykkäsivät, aikataulut sujuivat hyvin ja kaikilla oli päivän päätteeksi hyvä mieli. Paras koulupäivä ikinä!” 

Palaute projektiin osallistuneelta nuorelta

Miksi projekteja kannattaa tehdä koulussa?

Nuorten projektitaitojen kehittäminen on tärkeää ja osaamisesta on hyötyä myös myöhemmin elämässä: niin opiskeluissa kuin töissäkin.

Projekteissa opittavia taitoja voivat olla esimerkiksi yhteistyötaidot, aikatauluttaminen ja budjetointi sekä mahdollisten ristiriitojen ja ongelmien ratkaisu. Lisäksi projektista voi oppia tavoitteiden asettamista ja reflektointia miettiessään, mikä meni hyvin ja mitä kannattaisi seuraavalla kerralla tehdä toisin.  

Samalla nuoret saavat tärkeitä onnistumisen kokemuksia ja itseluottamusta. Kun nuoret ovat alusta asti mukana projektissa, tulee siitä myös aidosti sellaista toimintaa, jota he haluavat tehdä. Näin syntyy sitoutuminen yhteiseen juttuun ja tunne osallisuudesta. 

Vinkit onnistuneeseen nuorten projektiin

Onnistuneessa projektissa on selkeä runko. On siis tärkeää miettiä, että mistä projekti alkaa, mihin se loppuun ja mitä ovat projektin tavoitteet.   

Projektin alussa on tärkeää ideoida yhdessä ja asettaa projektille tavoitteet: 

  • Miettikää yhdessä, mitä osa-alueita projekti sisältää ja pilkkokaa ne sitten yhdessä pienempiin osa-alueisiin.
  • Sopikaa selkeät työnjaot, jotta vastuu jakautuu tasaisemmin ja ryhmä voi yhdessä saada isompaa aikaiseksi.  Yksi ryhmä voi esimerkiksi tehdä projektisuunnitelman, toinen vastata kustannuksien laskemisesta ja kolmas viestiä projektista.   

Projektin päätyttyä on puolestaan tärkeää istua yhdessä alas reflektoimaan: 

  • Pohtikaa yhdessä, kuinka onnistuttiin ja saavutettiinko asetetut tavoitteet. 
  • Keskustelkaa projektista saaduista opeista ja siitä, millaisia vaikutuksia projektilla on luokan yhteishenkeen sekä hyvinvointiin. 
  • Voitte myös miettiä ja listata, mitä taitoja projektin toteuttamiseen tarvittiin ja minkälaisia vastuita nuorilla oli.  Mitä projektista voisi kirjoittaa esimerkiksi omaan CV:hen? Näiden asioiden ylös kirjoittamisesta voi olla suuri apu esimerkiksi silloin kun nuoret hakevat ensimmäisiä kesätyöpaikkojaan.  

Monenlaisia projekteja

Projekteja voi tehdä monenlaisia ja tärkeintä onkin, että projektien teemat pysyvät projektirahahaussa asetetuissa rajoissa ja nuoret itse innostuvat projektistaan. Projekti voidaan toteuttaa esimerkiksi tapahtumana, teemapäivänä, videona, kerhona, näyttelynä tai haastekampanjana. 

Jos luokassa on tarvetta ryhmäytymiselle ja yhteiselle tekemiselle myös retki voi olla hyvä lähtökohta projektille. Retkikohteen valinta ja kiva päivä yhdessä eivät kuitenkaan yksin täytä kriteereitä. Retkipäivän ympärille voi kuitenkin kehittää projektin. 

Nuorten projektina tuotettu retkipäivä voisi sisältää esimerkiksi yhteisen suunnittelupäivän, lippujen varaamisen ja jonkin jälkituotoksen. Retkestä voi esimerkiksi viestiä koulun sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla tai retkellä voi kuvata videon tai ottaa valokuvia, jotka sitten koottaan yhdessä kokonaisuudeksi. Mikään ei myöskään estä syventymään teemaan lisää! Osana retken sisältävää projektia voi tehdä postereita, esitelmiä tai vaikka taidetta valittuun teemaan liittyen.  

Myös esimerkiksi ryhmän yhteinen haastekampanja voi huipentua yhteiseen retkipäivään tai suurempaan tapahtumaan. 

Projektit vahvistavat nuorten osallisuutta

Painotamme sitä, että nuorten on tärkeää päästä itse suunnittelemaan projekteja. Kuitenkin myös vastuuaikuisen rooli on projektissa tärkeä. Tuttu aikuinen tuntee ryhmänsä ja pitää huolen, että kaikilla on mahdollisuus osallistua omien rahkeidensa ja halujensa mukaan toimintaan.  

Me kaikki olemme erilaisia, ja onkin hyvä pitää mielessä, että projektin tulee olla mukavaa tekemistä kaikille. Kukaan ei saa jäädä yksin. Osallistumisen pitää olla vapaaehtoista ja nuorilähtöistä. Projektin ei ole tarkoitus ahdistaa ketään, vaan kaikki voivat osallistua sen toteuttamiseen, sillä tavoin, että heidän on hyvä olla ja turvallista toimia yhdessä.  

Parhaimmillaan projekti vahvistaa tekijöidensä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Se lisää ryhmän hyvinvointia ja antaa onnistumisen kokemuksia. Onnistunut projekti vahvistaa siis nuorten osallisuutta ja kiinnittymistä porukkaan.  

Blogin alussa oli lainaus nuorelta. Hän kertoi, että päivä, jona projekti toteutettiin, oli paras koulupäivä ikinä. Toivomme kaikille nuorille toteuttajille yhtä riemukkaita projekteja ja onnistumisen kokemuksia! 

Lue lisää Meidän Eurooppa – ja Intoa projektista -hankkeiden projektirahahauista täältä

Kirjoittajat ovat Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö Niina Salmi ja projektipäällikkö Ulla Saalasti