Hyppää sisältöön

Perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksessa kuullaan lapsia ja nuoria – Kyselyt julkaistu ja työpajat käynnistyvät

Käynnissä olevassa esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen valmistelussa selvitetään, kuinka oppimisen tukea voidaan kehittää paremmin lasten ja nuorten tarpeita vastaavaksi, oikea-aikaisemmaksi ja ennaltaehkäiseväksi. Tuen uudistuksen on määrä toteutua tämän hallituskauden aikana.

Nuorten Akatemia toteuttaa keväällä 2024 yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta lasten ja nuorten kuulemisen perusopetuksen oppimisen tuesta. Kuulemisella varmistetaan, että lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan tuen uudistuksen valmisteluun. Samalla varmistetaan, että uudistuksen käytössä oleva tietopohja kattaa myös lasten ja nuorten näkemykset, kokemukset ja mielipiteet.

Perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen lasten ja nuorten kuuleminen toteutetaan valtakunnallisen kyselyn ja kouluissa järjestettävien työpajojen muodossa. Kyselyt 4.-6.-luokkalaisille ja 7.-9.-luokkalaisille ovat auki 26.1.-29.2. ja työpajoja toteutetaan helmikuun aikana. Nuorten Akatemia vastaa yläkouluikäisille suunnatuista kuulemistoimenpiteistä ja kuulemisen kokonaisuudesta, ja SOS-Lapsikylä alakouluikäisille suunnatuista toimenpiteistä.

Kuulemistoimenpiteiden tavoitteena on kerätä oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia esimerkiksi oppimisen ja opiskelun tuen tarpeista, aikuisten ja ammattilaisten tarjoamasta tuesta, tuen muodoista ja oppimista tukevista olosuhteista. Työpajoissa nuoret pääsevät käsittelemään teemoja toiminnallisesti, tuetusti ja vuorovaikutteisesti yhdessä muiden kanssa. Lasten ja nuorten kuuleminen on osa lapsivaikutusten arviointia, jonka tarkoituksena on varmistaa, että lapsen etua harkitaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Kuulemisprosessin tuloksena syntyy nuorten näkemyksiä ja mielipiteitä kokoava raportti, joka julkaistaan vuoden 2024 aikana. Raporttia hyödynnetään esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen säädösvalmistelun tulevissa vaiheissa. Kuulemisen tuloksia on mahdollista käsitellä myös oppilaiden kanssa.

Osana perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksen valmistelua opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa myös opettajille suunnatun kuulemisen, jonka toteuttaminen aloitetaan lasten ja nuorten kuulemistoimenpiteiden käynnistämisen jälkeen.

Osallistu omien oppilaidesi kanssa kuulemiseen ja tarjoa lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa!

Lisätietoja:
Sonja Hämäläinen, projektipäällikkö
050 560 1674
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi