Hyppää sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskus NUORI2023-messuilla, tule moikkaamaan! 

Osallisuuden osaamiskeskus osallistuu tuleville NUORI2023-messuille. Messupisteemme löydät Nuori-messuilla numerolla 55. Nyt kerromme, miksi kannattaa pysähtyä pienten tarjoilujen lisäksi juttusille! 

Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen omaan ympäristöön toteutuu hyvin usein aikuisten asettamissa raameissa. Toimintamallit nuorten mukaan ottamiseksi päätöksentekoon vaihtelevat Suomessa suuresti. Osallisuuden osaamiskeskus on edistänyt nuorten osallisuutta viimeisen kolmen vuoden aikana julkishallinnossa törmäyttämällä kunnissa nuoria ja viranhaltijoita sekä päättäjiä, ja auttanut kuntia ympäri Suomen luomaan nuorilähtöisiä toimintamalleja.  

Messupisteellä esittelyssä kokemuksia oikeusministeriön uudesta Digiraati-alustasta

Digiraati on verkkopalvelu, jossa voi osallistua keskusteluun erilaisista ajankohtaisista aiheista. Palvelun tarkoituksena on tarjota kaikille alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Palvelu on oikeusministeriön hallinnoima ja tällä hetkellä kehitysvaiheessa.  

Osallisuuden osaamiskeskus toteuttaa digiraatikeskusteluja nuorille ja avustaa järjestöjä ja julkisia toimijoita kuten kuntia ja ministeriöitä Digiraadin käyttöönotossa. Messupisteellä kerromme kokemuksia Digiraadeista sekä tuomme esiin nuorten ääntä aiheista, joista Digiraadeissa on keskusteltu.  

Digiraadin käyttöönoton itseopiskelumateriaali julkaistaan Nuori-messujen jälkeen 24.4.!

Tavoitteena parantaa päättäjien ja viranhaltijoiden kykyjä ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon ja vahvistaa nuorten vaikuttamisen taitoja

Olemme kouluttaneet kuntien johtavia viranhaltijoita ja päättäjiä nuorten osallisuuden edistämisessä sekä fasilitoineet yhteiskehittämistyöpajoja, joissa nuoret ja kuntien viranhaltijat ja päättäjät ovat yhdessä kehittäneet ratkaisuja osallisuuden edistämiseen. Lisäksi olemme tukeneet ministeriöitä nuorten kuulemisessa valtakunnallisesti.  

Yhtenä osaamiskeskuksen tavoitteena on myös vahvistaa nuorten taitoja vaikuttaa sekä kerätä 1000 ratkaisua nuorilta päättäjille. Messupisteellä esittelemme, mitä ratkaisuja nuoret ovat nostaneet ja mitä kokeiluja päättäjät ja nuoret yhdessä ovat kunnissa lähteneet toteuttamaan! 

Messupisteellämme pääset keskustelemaan nuorten osallisuuden edistämisestä

Jos sinua kiinnostaa Digiraadin kokeileminen omassa organisaatiossasi, tarvitset tukea nuorten osallisuuden edistämiseen omassa organisaatiossasi tai vinkkejä ja kokemuksia kuinka nuorten ääni kuuluu paremmin päätöksenteossa, tule moikkaamaan meitä NUORI2023-messuilla!

Lisätietoja antavat:

Antti Ollikainen 
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi 
050 338 4485 

Pirjo Kovalainen 
pirjo.kovalainen@ouka.fi 
044 703 8303 

Henriika Lassinharju 
henriika.lassinharju@redcross.fi 
040 168 5728 

Kuva: Antti Närhi / Allianssi ry