Hyppää sisältöön

Miten Nuorten Akatemian strategia tehtiin?

Lyhyt vastaus: Nuorten Akatemian strategia tehtiin yhdessä. Strategian tekemiseen osallistuivat Nuorten Akatemian jäsenet, kumppanit, hallitus ja henkilöstö. Kokonaisuudessaan sitä työstettiin vuosi 2023 ja nyt se on valmis!

Järjestimme vuoden 2023 aikana kolme teemoitettua strategiatyöpajaa: ensimmäisessä keskityimme toimintaympäristöömme, toisessa keskityttiin siihen missä olemme jo hyviä ja missä meidän tulee kehittyä. Viimeisessä työpajassa keskityimme valintoihin.

Käytimme prosessin toteuttamisessa koko ajan Howspace-alustaa, joka mahdollisti työpajojen tulosten arvioinnin ja ensimmäisten valmistuneiden versioiden kommentoinnin. Lisäksi alustaa hyödynnettiin kun haluttiin tehdä ehdotuksia siitä, miten strategiaa sanoitetaan.

Omasta mielestäni tärkeintä strategiassa on, että se tehdään yhdessä ja että se sisältää valintoja ja konkreettisia tavoitteita. Konkretia ja selkeys syntyy kirjoitusvaiheessa. Strategian toteuttaminen on helpompaa, kun kaikki keskeiset tahot ovat olleet jo alkuvaiheesta strategian tekemisessä mukana: osanottajille on syntynyt yhteinen ja jaettu käsitys niistä toimenpiteistä ja tavoitteista, joilla tulevaisuutta aletaan rakentaman. Osallistavasti ja vuorovaikutteisesti rakennettu strategia alkaa toteuttaa automaattisesti itseään, eikä tarvita laajaa sisäistä markkinointia. 

Osallistavasti ja vuorovaikutteisesti rakennettu strategia alkaa toteuttaa automaattisesti itseään.

Heikki Vuojakoski

Strategian tekeminen on helppoa verrattuna strategian toteuttamiseen. Miten strategian valinnat saatetaan osaksi jokapäiväistä työtä sekä jokaisen työntekijän tavoitteita? Myös toteuttamisessa osallisuus ja vuorovaikutus ovat ratkaisevat tekijät. Tavoitteet pilkotaan yhteisissä työpajoissa toimenpiteiksi, toteuttamisen seurantaa varten rakennetaan yhteisen mittarit ja strategian arviointiin sovitaan vuosittaiset tilaisuudet joissa on mahdollista kysyä ja keskustella: olemmeko onnistuneet ja onko strategia edelleen toteuttamiskelpoinen?

Nuorten Akatemiassa ei ole strategiajaksoja, vaan strategia on voimassa niin kauan kuin se ohjaa riittävästi toimintaa ja innostaa tekijöitä. Hyvä strategia onkin suunnitelma siitä, miten organisaatio aikoo menestyä tulevaisuudessa. 

Tutustu Nuorten Akatemian tuoreeseen strategiaan tämän linkin kautta.

Hymyilevä Heikki Vuojakoski

Kirjoittaja on Nuorten Akatemian toimitusjohtaja, jolla on kokemusta useista osallistaen tehdyistä strategiaprosesseista.

Heikki Vuojakoski
heikki.vuojakoski@nuortenakatemia.fi
p. 040 041 3833