Hyppää sisältöön

Miksi Kulttuurien koulu on niin tärkeä?

Viime vuoden syyskuussa astuin sisään Nuorten Akatemian toimistolle vailla tietoa siitä, mitä kaikkea tulen harjoitteluni aikana tekemään. Pian kuitenkin kuulin pääseväni mukaan Kulttuurien kouluun: uuteen täydennyskoulutushankkeeseen, jossa kasvatetaan opettajien tietämystä romani- ja saamelaiskulttuuriin liittyen. Hanke ei ollut minulle ennalta tuttu, mutta pian ymmärsin, kuinka merkityksellisestä hankkeesta on kyse.

Ensimmäisestä koulutussarjasta lähtien opettajista on huokunut halu ja tarve oppia, mutta myös helpotus siitä, että he saavat vihdoin kaipaamaansa tietoa ja valmiita materiaaleja teemaan liittyen. Opettajilta on tullut kiitosta erityisesti siitä, että kouluttajina toimivat saamelaiset ja romanit itse. Näin osallistujat voivat kysellä itseä mietityttäviä asioita suoraan kulttuurien edustajilta ilman välikäsiä. Koulutuksessa kuitenkin korostetaan, että kukaan ei yksin edusta kokonaista kulttuuria, vaan jokainen kohdataan yksilöinä ja jokaisen ajatukset edustavat itseään.

Olen ollut mukana kaikissa koulutussarjoissa, joten olen päässyt tapaaman useita erilaisia opettajaryhmiä. Olen kuunnellut mielenkiinnolla opettajien ajatuksia ja useampikin kommentti on jäänyt itselleni vahvasti mieleen. Yksi opettaja kommentoi olleensa ensin hieman harmissaan siitä, että joutuu olemaan poissa oppilaittensa luota useamman päivän koulutuksen takia. Hän kertoi kuitenkin unohtaneensa harmituksen pian, sillä koulutus vastasi niin suureen tarpeeseen. Viimeisimmällä koulutuskerralla yksi opettaja taas harmitteli sitä, että hän oppi näistä asioista vasta nyt, kun uraa on takana jo useampia vuosia. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä muistuttaa sanonnasta: parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Opettajan aktivisuuden ansiosta Kulttuurien koulu -täydennyskoulutus vaikuttaa hänen nyt tai tulevaisuudessa opettamiinsa romani- ja saamelaisnuoriin. Parhaimmillaan koulutus lisää yhdenvertaisuutta luokassa ja nämä nuoret kokevat itsensä kuulluiksi ja kulttuurinsa arvostetuksi. Kun opettajalla on valmiuksia kertoa vähemmistökulttuureista, myös valtaväestöön kuuluvat oppilaat ja opiskelijat oppivat ymmärtämään kulttuureja paremmin

Koulutuksen päätteeksi useampikin opettaja on kertonut ajatusmaailmansa avartuneen. He kokevat katsovansa koulussaan olevia nuoria uusin silmin, sillä nyt he ymmärtävät. He ymmärtävät paremmin taustalla vaikuttavaa kulttuuria sekä tietämättömyydestä syntyviä ennakkoluuloja, joita vähemmistökulttuurin edustaja kohtaa. Tämän ymmärryksen avulla he pystyvät huomioimaan eri taustaisia nuoria paremmin ja voivat rakentaa turvallisempaa kouluympäristöä kaikille.

On ollut hienoa seurata opettajien ymmärryksen kasvamista, mutta samalla myös oppia itse. Ei ole ollut ainuttakaan koulutuspäivää, jolloin en olisi oppinut myös itse jotain uutta. Maailmankuvani on koulutuksen myötä avartunut ja pystyn puuttumaan epäkohtiin aiempaa paremmin. Tästä suuri kiitos kuuluu meidän kouluttajillemme. Muistetaan siis olla avoimia ja oppia, kun siihen annetaan mahdollisuus. Ollaan uteliaita, mutta kunnioittavia. Kysytään, kun ei tiedetä. Kuunnellaan myös heitä, joiden äänelle ei yhteiskunnassamme anneta niin paljon tilaa. Ja ennen kaikkea, kohdataan jokainen yksilönä.

Erika Leino
Projektikoordinaattori, Nuorten Akatemia

Yhteistyössä Suomen Romaniyhdistyksen ja Saamelaiskäräjien kanssa toteutettu Kulttuurien koulu on täydennyskoulutussarja romani- ja saamelaiskulttuureista. Koulutuksissa opettaja saa käyttöönsä monenlaista oppimateriaalia sekä keinoja vahvistaa nuorten kulttuurista identiteettiä. Koulutusten suunnittelijoina ja kouluttajina on romani- ja saamelaisnuoria. Hankkeen rahoitus on saatu Opetushallitukselta.