Hyppää sisältöön

Yhteinen Agenda -video-oppitunti

Yhteinen Agenda -video-oppitunnilla pohditaan Agenda 2030 -tavoiteohjelmaan kuuluvia kestävän kehityksen tavoitteita, tavoitteiden kytkeytymistä toisiinsa, eriarvoisuuden historiaa, kolonialismia, kehitysyhteistyötä ja vaikuttamista.

Video-oppitunnit toimivat siten, että opettaja laittaa videon pyörimään luokalleen ja pysäyttää sen kun videolla näkyy paussi-symboli. Symboli on merkki sille, että oppilaat voivat alkaa suorittaa tehtävää videolla nähdyn tehtävänannon mukaisesti. Kun tehtävä on luokassa tehty, opettaja laittaa videon jälleen pyörimään.

Tilatessaan video-oppitunnin opettaja saa sähköpostiinsa linkin videoon sekä opettajan oppaaseen. Opas pitää sisällään ohjeet videon käyttöön opetuksessa.

Kesto: n. 60 min 
Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste 
Teemat: kestävä kehitys, Agenda 2030

Video on toteutettu Suomen kehitysyhteistyövaroin.

Tilaa tästä

Tilausohjeet ja lisätietoa video-oppitunnin käytännön järjestelyistä

Video-oppituntia voi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten oppitunti istuu opetussuunnitelmaan peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa:

Peruskoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

 • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • Biologia: S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
 • Maantieto: S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma, S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Historia: S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen S4 Taloudellinen toiminta

Arvot ja yleinen oppiminen 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Yhteiskunnalliseen tPerusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. (Perusopetuksen arvoperusta, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet 

 • Biologia: BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
 • Filosofia: FI3 Yhteiskuntafilosofia
 • Maantiede: GE1 Maailma muutoksessa, GE3 Yhteinen maailma
 • Yhteiskuntaoppi : YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Arvot ja yleinen oppiminen

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. (Lukion arvoperusta, LOPS 2019)

 • Vuorovaikutusosaaminen: Opiskelija hahmottaa rakentavan vuorovaikutuksen ja kulttuurienvälisen ymmärryksen merkityksen kestävälle tulevaisuudelle, demokratialle ja rauhalle.
 • Yhteiskunnallinen osaaminen: Opiskelija omaksuu aktiivisen kansalaisuuden ja toimijuuden taitoja. Hän motivoituu ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tekemään aloitteita sekä viemään niitä eteenpäin yhteistyössä paikallisesti ja kansainvälisesti.
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen: Opiskelija saa monenlaisia tilaisuuksia tutkia, harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Ehdotusalat ammatilliseen koulutukseen:

 • Kasvatus- ja ohjausala
 • Liiketoiminnan ala
 • Luonto- ja ympäristöala
 • Media-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Tekstiili- ja muotiala
 • Turvallisuusala

Arvot ja yleinen oppiminen

Kestävän kehityksen osaaminen (2.8) Opiskelija osaa:

 • ymmärtää keskeiset ympäristömuutokset ja ihmisen toiminnan merkityksen niihin
 • kestävän kehityksen tavoitteet ja ymmärtää ilmiöiden vaikutuksen toisiinsa
 • toimia kestävää elämäntapaa tukien ja ottaa vastuuta ympäristöstä
 • arvioida toimintaa kriittisesti ja tehdä kestävää tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja ja ehdotuksia.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa 2020)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.