Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuustyötä yhteistyössä koulujen kanssa

Yhdenvertaisuutta kouluissa käsittelevät työpajat on suunniteltu ja toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa 2020-2022. Tarjolla olevat työpajat materiaaleineen on muokattu siten, että niitä voi hyödyntää kouluissa osana yhdenvertaisuustyön edistämistä.

Työpajojen lisäksi teemasta on saatavilla Yhdenvertainen koulu -peli.

Oman koulun oppilaskunta: yhdenvertaisuus

https://bit.ly/yhdenvertaisuusomaopk

Työpaja sisältää materiaalit oman koulun oppijoiden kanssa toteutettavaan työskentelyyn.

Oppilaskunta: yhdenvertaisuus

https://bit.ly/oppilaskuntayhdenvertaisuus
Työpaja sisältää materiaalit usean koulun yhteiseen etänä toteutettavaan työskentelyyn.

Alakoulun yhdenvertaisuus 

https://bit.ly/alakouluyhdenvertaisuus
Työpaja sisältää materiaalit oman luokan työskentelyyn.

Materiaali tuotettu 2021 toteutetun Yhdenvertainen koulu- kuulemispajan pohjalta. Yhdenvertainen koulu- kuulemispajat toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -ohjelmaa. Hankkeen toteuttajat: Osallisuuden osaamiskeskus / Nuorten Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.