Hyppää sisältöön

Rauha 2030 -peli

Rauha 2030 -pelissä pelaajat pääsevät pohtimaan, mitä rauha tarkoittaa, miten rauhaa voidaan ylläpitää sekä miten edistää rauhaa ja ratkoa konflikteja omassa elämässä. Pelatessa tutustutaan Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteeseen 16 eli rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä YK:n päätöslauselmaan Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250). 

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä. 

Kesto: noin 60 min
Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste
Teemat: globaali- ja ihmisoikeuskasvatus, rauha, yhdenvertaisuus

Rauha 2030 -kouluvierailut toteutetaan Opetushallituksen tuella. 

Tilaa tästä 

Tilausohjeet ja lisätietoa kouluvierailujen käytännön järjestelyistä

Peliä voi hyödyntää esimerkiksi uskonnon, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja historian opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten Rauha 2030-peliä voi hyödyntää yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

 • Äidinkieli: S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • Maantieto: S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma, S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla
 • Uskonto (Evankelisluterilainen): S3 Hyvä elämä
 • Elämänkatsomustieto: S1 Katsomus ja kulttuuri, S2 Etiikan perusteita, S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus
 • Historia: S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S2 Demokraattinen yhteiskunta

Arvot ja yleinen oppiminen

Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. (Perusopetuksen arvoperusta, POPS 2014)

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. (Perusopetuksen oppimisympäristöt ja työtavat, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet:

Elämänkatsomustieto: ET1 Minä ja hyvä elämä, ET2 Minä ja yhteiskunta, ET6 Tulevaisuus
Filosofia: FI2 Etiikka, FI3 Yhteiskuntafilosofia
Maantiede: GE1 Maailma muutoksessa
Historia: HI2 Kansainväliset suhteet, HI4 Eurooppalainen ihminen
Yhteiskuntaoppi: YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Arvot ja yleinen oppiminen:

Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. (Lukion arvoperusta, LOPS 2019)

 • Vuorovaikutusosaaminen: Opiskelija hahmottaa rakentavan vuorovaikutuksen ja kulttuurienvälisen ymmärryksen merkityksen kestävälle tulevaisuudelle, demokratialle ja rauhalle.
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen: Opiskelija saa monenlaisia tilaisuuksia tutkia, harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen alaehdotuksia:

 • Kasvatus- ja ohjausala
 • Luonto- ja ympäristöala
 • Media-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Turvallisuusala

Arvot ja yleinen oppiminen

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. — Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa yhteisöllistä toimintakulttuuria. (Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa koulutuksessa, OPH-1105-2022)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.