Hyppää sisältöön

Materiaaleja sosiaalisen osallisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen nuorten vapaa-ajan toiminnassa

Nuorten Akatemian saavutettavan vapaa-ajan toiminnan ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen materiaalit ovat tehty heille, jotka haluavat kehittää avoimuutta omassa yhteisössään ja näin varmistaa, että jokainen pääsee mukaan harrastuksiin.

Kansainvälisen Inclusion is On -hankkeen yhteydessä tuotetut materiaalit

Työkalupakki (englanniksi) on kokoelma hankkeen aikana koottuja tai kehitettyjä hyviä käytäntöjä, menetelmiä, työkaluja ja muita vinkkejä sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.

Innovaatiomalli on menetelmäkokonaisuus, jonka avulla kuka tahansa voi luoda omia työkaluja sosiaalisen osallisuuden ja saavuttavuuden edistämiseksi.

Nuorisotyöntekijöiden koulutusmalli tukee työkalupaketin sisältöjen omaksumista ja käyttöönottoa: mallin avulla kuka tahansa voi järjestää oman koulutuksen työkalupaketin pääsisällöistä.

Inclusion is not an illusion -podcastsarja (englanniksi) käsittelee hankkeen kannalta keskeisimpiä teemoja ja hankkeen yhteistyökumppanit jakavat kokemuksiaan aiheesta. 

Tutustu Inclusion is On -hankkeen kaikkiin tuotoksiin ja materiaaleihin täällä (englanniksi).

Materiaalit tuotettu 2021–2024.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.

Harrastaen tutuksi -hanketta varten tuotetut materiaalit

Saavutettavuustesti on hauska ja nopea tapa herätellä pohtimaan oman toiminnan onnistumisia ja haasteita.

Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet -opas  toimii työkaluna niille, jotka haluavat olla mukana tekemässä harrastustoiminnasta avoimempaa ihan kaikille.

Harrastuksemme – Our Hobbies -video esittelee harrastuksia ja niiden tärkeyttä ja on avuksi vaikkapa saavutettavaan harrastustoimintaan liittyvässä esityksessä.

Aamunavaus harrastuksista herättelee nuoret miettimään, miten voimme oman esimerkin avulla ottaa kaikki mukaan yhteisiin hetkiin.

Ilmoitus harrastustoiminnasta -lomake, jonka avulla vapaa-ajantoimijan roolissa voi selkeästi esitellä toimintaansa ja samalla pohtia sen saavutettavuutta.

Unelmakartta, jonka avulla nuoren kanssa voidaan yhdessä pohtia harrastamista ja sen merkitystä ja vaikutuksia elämään.

Materiaalit tuotettu 2019–2020.