Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueilla edistetään nuorten osallisuutta

Hyvinvointialueilla luodaan parhaillaan osallisuutta tukevia käytäntöjä ja rakenteita. Kolmivuotinen Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke on nyt vuoden verran tarjonnut alueille maksutonta koulutusta ja sparrausapua osallisuuskysymyksissä sekä käytännön tukea menetelmäkokeiluihin. 

Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, ja siksi on tärkeää, että nuoret itse pääsevät vaikuttamaan heitä koskeviin päätöksiin ja palveluihin. Tähän velvoittaa myös laki hyvinvointialueesta sekä monet muut lait ja sopimukset.  

Nuorten osallisuuteen panostaminen onkin investointi, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Kun palveluita kehitetään yhdessä nuorten kanssa, palveluista tulee nuorille sopivampia ja nuoret myös hakeutuvat niiden pariin oikea-aikaisemmin. Merkityksellinen osallistumisen kokemus myös kiinnittää nuoria vahvemmin alueelleen ja lisää alueen elin- sekä pitovoimaa. Kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa tukevat nuoren hyvinvointia sekä vahvistavat itseluottamusta ja turvallisuuden tunnetta, vähentäen näin nuorten syrjäytymistä. 

Tämän työn tueksi keväällä 2022 käynnistyi Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Nuorten Suomen valtakunnallinen Kohti nuorten hyvinvointialueita -yhteishanke. 

Kohti nuorten hyvinvointialueita -hanke tukee hyvinvointialueiden viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja nuoria monin tavoin

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kolmivuotisessa hankkeessa tuemme alueellisten nuorisovaltuustojen perustamista ja toimintaa, rakennamme verkostoja osallisuuden parissa työskentelevien välille ja tuemme hyvinvointialueiden johtoa ja henkilöstöä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Tuki voi olla monenlaista, esimerkiksi rentoa sparrailua, kysymyksiin vastaamista ja materiaaleja tai räätälöityjä koulutuksia ja työpajoja.  

Keväällä 2023 järjestimme kaksi koulutuksellista etätyöpajaa aluevaltuutetuille: yksi asukasosallisuudesta ja toinen asiakasosallisuudesta. Työpajoissa alustettiin aihetta alkuun, mutta aikaa varattiin myös keskustelulle, käytäntöjen vaihtamiselle ja vertaistuelle. Järjestämme mielellämme räätälöityjä työpajoja myös jatkossa erilaisille kokoonpanoille, kuten valtuustoryhmille, aluehallitukselle tai tietyn toimialan henkilöstölle. Maksuttoman työpajan voit tilata tämän lomakkeen kautta. 

Lisäksi pilotoimme erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen menetelmiä yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Tähän mennessä olemme muun muassa fasilitoineet Digiraati-pilotteja Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla, järjestäneet Erätauko-keskustelujen sarjan osallisuusohjelman tueksi Kanta-Hämeessä sekä testanneet pelillisiä menetelmiä nuorten kuulemiseksi. 

Syksyllä 2022 järjestimme yhteistyössä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kanssa kolme Erätauko-keskustelua eri paikkakunnilla ja kokoonpanoilla. Erätauko-keskustelut koettiin osallistujapalautteen perusteella itsessään todella merkityksellisiksi tilaisuuksiksi, mutta tämän lisäksi keskusteluista tehty anonymisoitu koonti tuki osallisuustyötä ja osallisuusohjelman laatimista hyvinvointialueella. Esittelimme koostetta aluehallituksen aamukoulussa, jotta nuorten esiin nostamat viestit ja osallistumismahdollisuudet nousisivat laajemmin ja selkeämmin luottamusjohdon tietoisuuteen. 

Menetelmäkokeiluja tehty tai tekeillä:

  • Erätauko-keskustelu (Kanta-Häme, Etelä-Savo, Itä-Uusimaa)
  • Hyvinvointia!-peli (Pohjois-Savo, Kanta-Häme, Lappi)
  • Vaikuta!-teemapäivä (Pohjois-Savo)
  • Digiraati (Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Karjala)

Hankkeessa on myös koottu tilannekuvaa nuorten osallisuudesta hyvinvointialueilla. Tilannekatsaus sisältää muun muassa tietoa nuorisovaltuustoista, esimerkkejä hyvinvointialueiden ja maakuntaliittojen yhteistyöstä sekä nostoja erilaisista osallisuutta edistävistä menetelmistä.
Mitä kuuluu nuorten osallisuudelle hyvinvointialueilla? (pdf)

Kohtaamisissa on voimaa

Hankkeemme toiminnassa on usein kyse nuorten ja päättäjien tuomisesta yhteen ja vuoropuhelun fasilitoimisesta. Uskomme, että aito kohtaaminen ja dialogi rakentavat luottamusta puolin ja toisin sekä synnyttävät uusia konkreettisia ja hyödyllisiä ideoita. Myös päättäjien välisen keskustelun fasilitointi voi olla todella hedelmällistä, kun sytykkeenä on nuorten ajatuksia ja kysymyksiä. 

Esimerkiksi Satakunnassa fasilitoimme hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle ja aluevaltuutetuille yhteisen työpajan. Tarkoitus oli tuoda yhteen nuorisovaltuutettuja ja päättäjiä keskustelemaan nuoria puhututtavista aiheista sekä pohtia keinoja vahvistaa nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Niin nuoret kuin päättäjät innostuivat työpajasta ja sen tarjoamasta keskustelusta, ja tilaisuus synnytti useita konkreettisia jatkotoimenpiteitä ja oivalluksia. Päättäjät ja nuoret toivoivat, että vastaavanlaisia tilaisuuksia pidettäisiin jatkossa säännöllisesti eri aiheista. 

Keski-Suomen hyvinvointialueella olimme tukena Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden lautakunnan seminaaripäivässä. Järjestimme lautakunnalle vierailun paikalliseen Nuorten taloon tutustumaan nuorten palveluihin ja kuulemaan nuorten viestejä palveluista. Lisäksi pidimme puheenvuoron haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osallisuuden edistämisestä ja fasilitoimme työpajan aiheesta. 

Nuoret toivovat kohtaamista ja kuulemista

Olemme kuulleet nuorilta kerta toisensa jälkeen toivetta siitä, että päättäjät ja työntekijät jalkautuisivat nuorten kotikentälle tapaamaan ja kuulemaan nuoria. Syksyllä 2023 kehitämmekin hankkeessamme uutta toimintamallia, joka helpottaisi päättäjien ja viranhaltijoiden jalkautumista kouluille, nuorisotiloille ja muihin nuorille tuttuihin paikkoihin. Tavoitteena on aito kohtaaminen, vuoropuhelu ja nuorten kuuleminen.

Etsimmekin nyt toimintamallin kokeilemisesta ja kehittämisestä kiinnostuneita aluevaltuutettuja – jos kiinnostuit, laita viestiä projektipäälliköllemme Ellalle. Olemme avoimia monenlaisille yhteistyökuvioille jokaisen hyvinvointialueen kanssa – otathan siis rohkeasti yhteyttä!  

Hymyilevä Ella Rouhe


Lisätietoja Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeesta ja toimintamallin kokeilusta & kehittämisestä antaa

Ella Rouhe, projektipäällikkö
050 324 4699
ella.rouhe@nuortenakatemia.fi